Förordning (1971:933) om rättsstatistiken

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1971-12-03
Ändring införd
SFS 1971:933 i lydelse enligt SFS 2008:1208
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Uppgifter till rättsstatistiken ska utöver vad som följer av 4 § lämnas enligt följande.

Uppgifter lämnas avFöreskrifter meddelas av
1. Tingsrätterna, Transportstyrelsen, hovrätterna, Högsta domstolen, Rättshjälpsmyndigheten, RättshjälpsnämndenDomstolsverket
2. Allmänna åklagarnaÅklagarmyndigheten
3. KriminalvårdenKriminalvården
Förordning (2008:1208).

 • DVFS 2019:3: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:11) för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera
 • DVFS 2019:1: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål

2 §  Domstolsverket, Åklagarmyndigheten respektive Kriminalvården fastställer i samråd med Brottsförebyggande rådet formulär och anvisningar för uppgiftsskyldighetens fullgörande.

[S2]Uppgift lämnas till myndighet som anges i anvisningarna. Förordning (2005:990).

 • DVFS 2016:7: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]
 • DVFS 2006:9: Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2006:11: Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera
 • DVFS 2014:19: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål 1)
 • DVFS 2015:2: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)
 • DVFS 2017:5: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]
 • DVFS 2015:1: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)
 • DVFS 2008:1: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets förskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2012:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2014:3: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:11) för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera
 • DVFS 2017:6: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:11) för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera
 • DVFS 2014:2: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2016:1: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]

3 §  De närmare uppgifter som behövs om inteckningar och inskrivningar av nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft skall hämtas ur de exemplar av dagböckerna över ifrågavarande ärenden som sänts till Riksarkivet.

[S2]Första stycket gäller icke uppgifter om inteckningar och inskrivningar som förts in i inskrivningsregister. Förordning (1975:1123).

4 §  Om uppgifter till rättsstatistiken finns särskilda bestämmelser i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, strafföreläggandekungörelsen (1970:60), ordningsbotskungörelsen (1968:199) och fastighetsdatakungörelsen (1974:1058). Förordning (1995:1424).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1971:933) om rättsstatistiken

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972, då kungörelsen (1948:710) angående rättsstatistiken och kungörelsen (1951:82) angående viss begränsning av rättsstatistiken skall upphöra att gälla.

Ändring, SFS 1972:154

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1973:259

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1975:1123

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4 §§

Förordning (1979:956) om ändring i kungörelsen (1971:933) om rättsstatistiken

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1981:1014) om ändring i kungörelsen (1971:933) om rättsstatistiken

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982. I mål eller ärende som handläggs av överexekutor efter ikraftträdandet gäller 1 § i dess äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1987:923) om ändring i kungörelsen (1971:933) om rättsstatistiken

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1990:1029) om ändring i kungörelsen (1971:933) om rättsstatistiken

  Omfattning
  ändr. författningsrubr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:1050) om ändring i kungörelsen (1971:933) om rättsstatistiken

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1995:1067) om ändring i förordningen (1971:933) om rättsstatistiken

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (1995:1424) om ändring i förordningen (1971:933) om rättsstatistiken

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
1996-01-01

Förordning (2004:1283) om ändring i förordningen (1971:933) om rättsstatistiken

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:990) om ändring i förordningen (1971:933) om rättsstatistiken

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2008:167) om ändring i förordningen (1971:933) om rättsstatistiken

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:1208) om ändring i förordningen (1971:933) om rättsstatistiken

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01