God tro

Att man är ovetande om eventuella missförhållanden vid exempelvis ett avtals tillkomst.

Begreppet är av stor betydelse för bedömning av om avtal har uppkommit om motparten t.ex. skrivit fel pris i offerten eller utsatts för tvång för att ingå avtalet.

Se även: ond tro, löftesprincipen, tillitsgrundsatsen och AvtL 39 §.