Klander

Ett yrkande om ändring eller upphävande av t.ex. domstols avgörande, förrättning, testamente eller olika rättigheter.