Sexualbrott

Sexualbrott är sådana brott som straffbelagts i 6 kap. brottsbalken.