Inaktuell version

Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1977-11-17
Ändring införd
SFS 1977 i lydelse enligt SFS 2009:872
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Kammarrätt

/Träder i kraft I: 2010-02-15/

1 §  Överklagande till kammarrätt tas upp

 1. av Kammarrätten i Stockholm när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar,
 2. av Kammarrätten i Göteborg när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar eller av en utlandsmyndighet,
 3. av Kammarrätten i Sundsvall när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Falun, Förvaltningsrätten i Härnösand, Förvaltningsrätten i Umeå, Förvaltningsrätten i Luleå eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar, och
 4. av Kammarrätten i Jönköping när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltningsrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Växjö eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar. Förordning (2009:872).

2 §  Ansökningar om resning och om återställande av försutten tid prövas av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. Förordning (1997:1110).

 • RÅ 2007:78:En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket Migrationsöverdomstolen inte har meddelat prövningstillstånd skall, om ansökningen syftar till en ny sakprövning i målet, prövas av Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol.
 • HFD 2015 not 29:Ansökan om resning i ärende som slutligt avgjorts av Utlänningsnämnden skulle prövas av Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

3 §  Bestämmelser om Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol finns i utlänningslagen (2005:716). Förordning (2006:89).

 • RÅ 2007:78:En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket Migrationsöverdomstolen inte har meddelat prövningstillstånd skall, om ansökningen syftar till en ny sakprövning i målet, prövas av Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol.
 • HFD 2015 not 29:Ansökan om resning i ärende som slutligt avgjorts av Utlänningsnämnden skulle prövas av Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen
4 § Har upphävts genom förordning (1998:395).

/Träder i kraft I: 2010-02-15/

Förvaltningsrätter

/Träder i kraft I: 2010-02-15/

5 §  I uppställningen nedan anges vilka förvaltningsrätter med tillhörande domkretsar som ska finnas i Sverige. Förvaltningsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen.

FörvaltningsrättDomkretsKansliort
Förvaltningsrätten i StockholmGotlands län samt Botkyrka Danderyds, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarns, Nynäshamns, Salems, Sollentuna, Solna, Stockholms, Sundbybergs, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholms, Värmdö och Österåkers kommunerStockholm
Förvaltningsrätten i UppsalaUppsala och Västmanlands län samt Norrtälje, Sigtuna och Upplands Väsby kommunerUppsala
Förvaltningsrätten i MalmöSkåne länMalmö
Förvaltningsrätten i GöteborgHallands län samt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Lysekils, Melleruds, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Trollhättans, Uddevalla, Vänersborgs, Åmåls och Öckerö kommunerGöteborg
Förvaltningsrätten i KarlstadVärmlands och Örebro länKarlstad
Förvaltningsrätten i FalunDalarnas och Gävleborgs länFalun
Förvaltningsrätten i HärnösandJämtlands och Västernorrlands länHärnösand
Förvaltningsrätten i UmeåVästerbottens länUmeå
Förvaltningsrätten i LuleåNorrbottens länLuleå
Förvaltningsrätten i LinköpingSödermanlands och Östergötlands län samt Vimmerby och Västerviks kommunerLinköping
Förvaltningsrätten i JönköpingJönköpings län samt Bollebygds, Borås, Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Marks, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholms, Tranemo, Töreboda, Ulricehamns, Vara och Vårgårda kommunerJönköping
Förvaltningsrätten i VäxjöKronobergs och Blekinge län samt Borgholms, Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommunerVäxjö
Förordning (2009:872).

 • HFD 2013:41:Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på eget initiativ pröva om saken bort tas upp av annan förvaltningsrätt.

6 §  /Upphör att gälla U:2010-02-15 genom förordning (2009:872)./ Länsrättens domkrets är länet. För de länsrätter som anges nedan utgörs dock domkretsen av kommuner enligt följande:

[S2]Länsrätten i Göteborg: Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö kommuner,

[S3]Länsrätten i Vänersborg: Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla Edets, Marks, Melleruds, Svenljunga, Tranemo, Trollhättans, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs och Åmåls kommuner,

[S4]Länsrätten i Mariestad: Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner. Förordning (1997:1110).

6 a §  /Ny beteckning 6 § U:2010-02-15/ Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län och Länsrätten i Göteborg är migrationsdomstolar och har i denna egenskap följande domsområden:

[S2]Länsrätten i Stockholms län: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län,

[S3]Länsrätten i Skåne län: Skåne län, Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län,

[S4]Länsrätten i Göteborg: Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län och Örebro län. Förordning (2006:89).

/Träder i kraft I: 2010-02-15/

7 §  Överklagande till en förvaltningsrätt tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg när överklagandet avser beslut av Regeringskansliet i ärenden enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd eller beslut av en utlandsmyndighet. Förordning (2009:872).

/Träder i kraft I: 2010-02-15/

7 a §  Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt

 1. skattebetalningslagen (1997:483) i fråga om punktskatt och om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 18 kap. 4 b § samma lag,
 2. författning som anges i 1 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen,
 3. kupongskattelagen (1970:624),
 4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
 5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
 6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting, eller
 7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag. Förordning (2009:872).

/Träder i kraft I: 2010-02-15/

7 b §  Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Karlstad om beslutet avser ärenden enligt

 1. vägtrafikskattelagen (2006:227),
 2. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, eller
 3. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Förordning (2009:872).

/Träder i kraft I: 2010-02-15/

7 c §  Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet avser ärenden enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Förordning (2009:872).

/Träder i kraft I: 2010-02-15/

7 d §  Beslut av Kriminalvården som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Linköping om beslutet gäller en person som inte är inskriven vid en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller ett frivårdskontor i landet och beslutet avser ärenden enligt

 1. lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., eller
 2. lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården. Förordning (2009:872).

Överlämnande av mål mellan domstolar

8 §  Innan ett mål lämnas över till en annan domstol enligt 8 a § eller 14 § tredje eller fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall domstolarna samråda med varandra på lämpligt sätt. Om det råder olika meningar i frågan om målet skall överlämnas faller frågan.

[S2]Kan enighet inte nås om vilken domstol som skall handlägga mål som har nära samband med varandra, skall de handläggas vid den domstol där talan först inleddes. Förordning (1998:395).

9 §  Parterna skall underrättas om att ett mål överlämnas till en annan domstol. Förordning (1998:395).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (1978:376) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1978:969) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1982:144) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1984:972) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål om avgifter för år 1984 eller tidigare år.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1992:20) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut som meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1225) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:54, Bet. 1992/93:UU10
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:126) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; nya 5 §, rubr. närmast före 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:1184) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-12-01

Förordning (1996:26) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1996:1253) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1110) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998, då förordningen (1979:239) om länsrätternas kansliorter upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om mål som har anhängiggjorts vid Länsrätten i Skaraborgs län före ikraftträdandet och som härrör från Habo och Mullsjö kommuner, dels i fråga om mål enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  nuvarande 5 § betecknas 7 §; ändr. 1, 2, 4 §§; nya 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:395) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
upph. 4 §; nya 8, 9 §§, rubr. närmast 8 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:529) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:3) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-03-01

Förordning (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter skall dock fortfarande tillämpas i fråga om ärenden som beslutats enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2002:961) om ändring i förordningen (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 a § i 2002:824

Förordning (2003:573) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2003:922) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolarnas behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1161) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:995) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller dock fortfarande i fråga om ärenden som har beslutats enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.
Omfattning
ändr. 7 a §; ny 7 b §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:89) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
nya 3, 6 a §
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:1259) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
nuvarande 7 b §, betecknas 7 c §; ny 7 b §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:647) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behöringet m.m.

Omfattning
nuvarande 7 c § betecknas 7 d §; ny 7 c §
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2009:872) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.
 2. För avgöranden som en länsrätt meddelat före ikraftträdandet gäller 1 § i sin äldre lydelse.
 3. Mål och ärenden som har inletts i länsrätt före ikraftträdandet ska vid ikraftträdandet överlämnas till den förvaltningsrätt som är behörig enligt de nya bestämmelserna. Mål och ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms län före ikraftträdandet och som härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby kommun ska dock handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm.
Omfattning
upph. 6 §; nuvarande 6 a § betecknas 6 §; ändr. 1, 5, den nya 6, 7, 7a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2009:1551) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ny 7 e §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1552) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 e §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2011:475) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:708) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ny 7 f §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1440) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:79) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-04-15

Förordning (2013:295) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2013-10-01

Förordning (2013:603) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 f §
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:1078) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:1525) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 c §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:93) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 f §
Ikraftträder
2015-04-15

Förordning (2016:557) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ny 7 g §
Ikraftträder
2016-06-20

Förordning (2016:1140) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:638) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 g §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1743) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 d §
Ikraftträder
2019-01-01