lagen.nu

Skadegörelse

Ingen har skrivit en beskrivning av "Skadegörelse" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Skadegörelse finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (13)

NJA 1988 s. 351: Skadegörelse eller åverkan?
NJA 1988 s. 495: Sedan en jakthund tagit sig in i en inhägnad och där angripit ett par dvärggetter, avvärjde getternas ägare angreppet genom att döda hunden. Omständigheterna har ansetts ej vara sådana att han kunde...
NJA 1990 s. 315: Fråga om brottsrubricering och påföljd när någon genom inbrott trängt in i annans bostadslägenhet.
NJA 2000 s. 432: Fråga om straffmätning för skadegörelse.
NJA 2001 s. 115: Frågor om aktsamhetskravet i 7 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter och om uppsåt till skadegörelse vid dödande av katt. Riksåklagaren godtog den tilltalades yrkande om frikännande...
RH 1994:27: Åtal har ogillats av hovrätt med tillämpning av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken, trots att vad som hade förekommit vid tingsrätten inte i sig kunde anses falla under de i paragrafen angivna...
RH 1996:10: Fråga om påföljd för grov skadegörelse.
RH 1996:82: Åtal för skadegörelse - bestående i att en 15-årig yngling och hans gängkamrater krossat bl.a. fönsterrutor på sina antagonisters föreningslokal - har bifallits enär gärningen ansågs ha utförts...
RH 1997:54: Ungdomar har på kyrkogårdar haft omkull eller sönderbrutit gravvårdar m.m. samt klottrat på gravvårdar och kyrkobyggnader. Klottret har bestått av ord eller symboler som kan sättas i samband med...
RH 1999:108: Påföljden för s.k. klotter har bestämts till fängelse.
RH 2005:56: En yngling har filmat en kamrat som krossade fönsterrutor. Förfarandet har ansetts utgöra medhjälp till skadegörelse.
RH 2011:28: En person har dömts för misshandel av en f.d. sambo i hennes bostad och för i samband därmed förövad skadegörelse avseende henne tillhöriga inventarier. Kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 §...
RH 2012:17: Ett försök till tillgrepp av en butiksvara värd 149 kr har, trots att verktyg använts för att avlägsna ett varularm, inte bedömts som försök till stöld.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation