Nyttjanderätt

Rätt att nyttja eller bruka någon annans egendom (vanligtvis fast egendom)

Den viktigaste formen av nyttjanderätt är hyra, men andra vanliga former är arrende och tomträtt.