Sveda och värk

Personskada av övergående natur.

Sveda och värk räknas in under ideella skador och exempel är övergående smärta och oro och ångest.