Domare

Domare är en yrkesbeteckning på den typ av specialiserade tjänstemän som är verksamma i dömande verksamhet vid domstol.

Domare är ett samlande beteckning för justitieråd vid Högsta domstolen, presidenter, hovrättsråd och assessorer vid hovrätterna och lagmän och rådmän vid tingsrätterna. Även fiskaler och tingsnotarier är domare. Eftersom även nämndemän deltar i den dömande verksamheten, och därmed är domare, används i lagtexten begreppet lagfaren domare om de domare som avlagt juridisk examen och avlagt domared.