Tredskodom

När en tvist avgörs helt enligt kärandens yrkanden, beroende på att svaranden inte avgett skriftligt svaromål eller inställt sig vid en förberedelseförhandling.

En tredskodom kan omprövas genom återvinning.

Ej att förväxla med utevarodom.