Författningar utgivna av Sametinget

STFS 2019:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

2019-09-05

STFS 2019:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2016:1) om katastrofskadeskydd

2019-08-30

STFS 2018:1: Föreskrifter om partistöd

2018-08-18

STFS 2017:1: Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska beslutade den 4 oktober 2017

2018-08-18

STFS 2016:1: Sametingets föreskrifter (STFS 2016:1) om katastrofskadeskydd

2018-08-18

STFS 2013:3: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2013:2: Föreskrifter ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar

2018-08-18

STFS 2013:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

2018-08-18

STFS 2012:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2012:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2010:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2010:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

2018-08-18

STFS 2009:4: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

2018-08-18

STFS 2009:3: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2009:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar

2018-08-18

STFS 2009:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:5) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

2018-08-18

STFS 2008:4: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

2018-08-18

STFS 2008:3: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2008:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2008:1: Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska

2018-08-18

STFS 2007:10: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

2018-08-18

STFS 2007:9: Föreskrifter om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar

2018-08-18

STFS 2007:8: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur‐ och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2007:7: Sametingets föreskrifter om miljöersättning till Utkom från trycket

2018-08-18

STFS 2007:6: Föreskrifter om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador på grund av renbetning på åkermark

2018-08-18

STFS 2007:5: Föreskrifter om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

2018-08-18

STFS 2007:4: Föreskrifter om särskilt pristillägg på renkött

2018-08-18

STFS 2007:3: Föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel

2018-08-18

STFS 2007:2: Föreskrifter om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen

2018-08-18

STFS 2007:1: Föreskrifter om utformning och registrering av renmärken

2018-08-18