Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande är en form av förenklat sätt att kräva in betalning.

Betalningsföreläggande handläggs av kronofogdemyndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Blankett för ansökan om betalningsföreläggande kan man ladda ner från denna sida.