Näringsidkare

"En fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten" (1 § 4 st konsumentköplagen).

Begreppet defineras på samma eller liknande sätt i ett stort antal andra lagar, framförallt på konsumenträttens område. Med näringsverksamhet avses att verksamheten ska vara av ekonomisk art, samt att den ska drivas yrkesmässigt och med viss omfattning och varaktighet. Verksamheten bedrivs vanligtvis av en juridisk person genom någon bolagsform, exv aktiebolag, men kan också drivas av enskilda fysiska personer.

En fysisk person kan i ett sammanhang räknas som näringsidkare och i ett annat räknas som privatperson eller konsument. En bilförsäljare räknas som näringsidkare när denne säljer bilar i sin egen verksamhet, men räknas som konsument när denne handlar matvaror för eget bruk på sitt lokala snabbköp.