Ställföreträdare

Den person som för talan vid domstol för en person som inte själv har processhabilitet.

För den som inte fyllt 18 år (underårig) ska finnas förmyndare. Dessa eller, om det bara finns en, denne är då ställföreträdare för barnet (RB 10:2). För den som har förvaltare är förvaltaren ställföreträdare (RB 11:9).

För juridiska personer är styrelsen eller de som får teckna den juridiska personens firma ställföreträdare. Behörigheten framgår av registreringsbevis.

Om rättegångsombud se 12 kap.rättegångsbalken.