Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1977-11-17
Ändring införd
SFS 1977:937 i lydelse enligt SFS 2020:917
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-11-19

Kammarrätt

1 §  Överklagande till kammarrätt tas upp

 1. av Kammarrätten i Stockholm när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar,
 2. av Kammarrätten i Göteborg när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar eller av en utlandsmyndighet,
 3. av Kammarrätten i Sundsvall när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Falun, Förvaltningsrätten i Härnösand, Förvaltningsrätten i Umeå, Förvaltningsrätten i Luleå eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar, och
 4. av Kammarrätten i Jönköping när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltningsrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Växjö eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar. Förordning (2009:872).

2 §  Ansökningar om resning och om återställande av försutten tid prövas av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. Förordning (1997:1110).

 • HFD 2015 not 29:Ansökan om resning i ärende som slutligt avgjorts av Utlänningsnämnden skulle prövas av Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen
 • RÅ 2007:78:En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket Migrationsöverdomstolen inte har meddelat prövningstillstånd skall, om ansökningen syftar till en ny sakprövning i målet, prövas av Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol.

3 §  Bestämmelser om Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol finns i utlänningslagen (2005:716). Förordning (2006:89).

 • HFD 2015 not 29:Ansökan om resning i ärende som slutligt avgjorts av Utlänningsnämnden skulle prövas av Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen
 • RÅ 2007:78:En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket Migrationsöverdomstolen inte har meddelat prövningstillstånd skall, om ansökningen syftar till en ny sakprövning i målet, prövas av Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol.
4 § Har upphävts genom förordning (1998:395).

Förvaltningsrätter

5 §  I uppställningen nedan anges vilka förvaltningsrätter med tillhörande domkretsar som ska finnas i Sverige. Förvaltningsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen.

FörvaltningsrättDomkretsKansliort
Förvaltningsrätten i StockholmGotlands län samt Botkyrka Danderyds, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarns, Nynäshamns, Salems, Sollentuna, Solna, Stockholms, Sundbybergs, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholms, Värmdö och Österåkers kommunerStockholm
Förvaltningsrätten i UppsalaUppsala och Västmanlands län samt Norrtälje, Sigtuna och Upplands Väsby kommunerUppsala
Förvaltningsrätten i MalmöSkåne länMalmö
Förvaltningsrätten i GöteborgHallands län samt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Lysekils, Melleruds, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Trollhättans, Uddevalla, Vänersborgs, Åmåls och Öckerö kommunerGöteborg
Förvaltningsrätten i KarlstadVärmlands och Örebro länKarlstad
Förvaltningsrätten i FalunDalarnas och Gävleborgs länFalun
Förvaltningsrätten i HärnösandJämtlands och Västernorrlands länHärnösand
Förvaltningsrätten i UmeåVästerbottens länUmeå
Förvaltningsrätten i LuleåNorrbottens länLuleå
Förvaltningsrätten i LinköpingSödermanlands och Östergötlands län samt Vimmerby och Västerviks kommunerLinköping
Förvaltningsrätten i JönköpingJönköpings län samt Bollebygds, Borås, Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Marks, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholms, Tranemo, Töreboda, Ulricehamns, Vara och Vårgårda kommunerJönköping
Förvaltningsrätten i VäxjöKronobergs och Blekinge län samt Borgholms, Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommunerVäxjö
Förordning (2009:872).

 • HFD 2013:41:Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på eget initiativ pröva om saken bort tas upp av annan förvaltningsrätt.

6 §  Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå är migrationsdomstolar och har i denna egenskap följande domsområden:

 1. Förvaltningsrätten i Stockholm: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län,
 2. Förvaltningsrätten i Malmö: Skåne län, Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Östergötlands län,
 3. Förvaltningsrätten i Göteborg: Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län och Örebro län,
 4. Förvaltningsrätten i Luleå: Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Förordning (2013:295).

6 a § Ny beteckning 6 § genom förordning (2009:872).

7 §  Överklagande till en förvaltningsrätt tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg när överklagandet avser beslut av

 1. Regeringskansliet i ärenden enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,
 2. Kammarkollegiet i ärenden enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser, eller
 3. en utlandsmyndighet. Förordning (2013:79).

7 a §  Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt

 1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap. 6 § samma lag,
 2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen,
 3. kupongskattelagen (1970:624),
 4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
 5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
 6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund,
 7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag, eller
 8. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter i fråga om kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet enligt 6 kap. samma lag. Förordning (2019:1003).

7 b §  Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Karlstad om beslutet avser ärenden enligt

 1. vägtrafikskattelagen (2006:227),
 2. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, eller
 3. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Förordning (2009:872).

7 c §  Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet avser ärenden enligt lagen (2004:629) om trängselskatt beträffande en fysisk eller juridisk person som inte omfattas av bestämmelserna i 67 kap. 7, 8 eller 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Förordning (2014:1525).

7 d §  Beslut av Kriminalvården som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Linköping om beslutet gäller en person som inte är inskriven vid en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller ett frivårdskontor i landet och beslutet avser ärenden enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. Förordning (2018:1743).

7 e §  Beslut av Migrationsverket som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm i dess egenskap av migrationsdomstol, om beslutet avser ett säkerhetsärende enligt utlänningslagen (2005:716). Förordning (2009:1552).

/Upphör att gälla U: 2021-01-01/

7 f §  Beslut om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg i dess egenskap av migrationsdomstol, om inte något annat följer av andra stycket.

[S2]Beslut av Migrationsverket om visering som fattats i samband med beslut om arbetstillstånd och beslut av Polismyndigheten om upphävande eller återkallelse av en Schengenvisering som fattats i samband med beslut om avvisning, och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som är behörig att pröva överklagandet i fråga om arbetstillstånd eller avvisning. Förordning (2015:93).

/Träder i kraft I: 2021-01-01/

7 f §  Beslut av en utlandsmyndighet om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av migrationsdomstolen vid

 1. Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet är fattat i Afrika,
 2. Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet är fattat i Asien,
 3. Förvaltningsrätten i Göteborg om beslutet är fattat i Europa, och
 4. Förvaltningsrätten i Malmö om beslutet är fattat i Antarktis, Nordamerika, Oceanien eller Sydamerika.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats efter överlämnande från en utlandsmyndighet enligt 3 kap. 10 § utlänningsförordningen (2006:97), och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som skulle ha varit behörig att pröva överklagandet om beslutet hade fattats av utlandsmyndigheten.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats i samband med beslut om arbetstillstånd och beslut av Polismyndigheten om upphävande eller återkallelse av en Schengenvisering som fattats i samband med beslut om avvisning, och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som är behörig att pröva överklagandet i fråga om arbetstillstånd eller avvisning.

Andra beslut om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö. Förordning (2020:917).

7 g §  Ett beslut av en länsstyrelse eller av Naturvårdsverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet gäller jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn. Detsamma gäller beslut om att vid sådan jakt medge undantag från förbudet i 10 § andra stycket jaktförordningen (1987:905) att använda vissa jaktmedel och metoder. Förordning (2018:638).

Överlämnande av mål mellan domstolar

8 §  Innan ett mål lämnas över till en annan domstol enligt 8 a § eller 14 § tredje–femte styckena lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ska domstolarna samråda med varandra på lämpligt sätt. Om det råder olika meningar i frågan om målet ska överlämnas faller frågan.

[S2]Om domstolarna inte kan enas om vilken domstol som ska handlägga mål som har nära samband med varandra, ska de handläggas vid den domstol där talan först inleddes. Förordning (2016:1140).

9 §  Parterna skall underrättas om att ett mål överlämnas till en annan domstol. Förordning (1998:395).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (1978:376) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1978:969) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1982:144) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1984:972) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål om avgifter för år 1984 eller tidigare år.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1992:20) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut som meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1225) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:54, Bet. 1992/93:UU10
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:126) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; nya 5 §, rubr. närmast före 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:1184) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-12-01

Förordning (1996:26) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1996:1253) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1110) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998, då förordningen (1979:239) om länsrätternas kansliorter upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om mål som har anhängiggjorts vid Länsrätten i Skaraborgs län före ikraftträdandet och som härrör från Habo och Mullsjö kommuner, dels i fråga om mål enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  nuvarande 5 § betecknas 7 §; ändr. 1, 2, 4 §§; nya 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:395) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
upph. 4 §; nya 8, 9 §§, rubr. närmast 8 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:529) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:3) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-03-01

Förordning (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter skall dock fortfarande tillämpas i fråga om ärenden som beslutats enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2002:961) om ändring i förordningen (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 a § i 2002:824

Förordning (2003:573) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2003:922) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolarnas behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1161) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:995) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller dock fortfarande i fråga om ärenden som har beslutats enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.
Omfattning
ändr. 7 a §; ny 7 b §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:89) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
nya 3, 6 a §
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:1259) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
nuvarande 7 b §, betecknas 7 c §; ny 7 b §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:647) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behöringet m.m.

Omfattning
nuvarande 7 c § betecknas 7 d §; ny 7 c §
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2009:872) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.
 2. För avgöranden som en länsrätt meddelat före ikraftträdandet gäller 1 § i sin äldre lydelse.
 3. Mål och ärenden som har inletts i länsrätt före ikraftträdandet ska vid ikraftträdandet överlämnas till den förvaltningsrätt som är behörig enligt de nya bestämmelserna. Mål och ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms län före ikraftträdandet och som härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby kommun ska dock handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm.
Omfattning
upph. 6 §; nuvarande 6 a § betecknas 6 §; ändr. 1, 5, den nya 6, 7, 7a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2009:1551) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ny 7 e §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1552) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 e §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2011:475) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. För mål som har inletts i migrationsdomstol före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:708) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ny 7 f §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1440) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. För beslut i ärenden enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 7 a § 1 i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:79) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-04-15

Förordning (2013:295) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.
 2. För mål som har inletts i en migrationsdomstol före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2013-10-01

Förordning (2013:603) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 f §
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:1078) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:1525) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7 c §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:93) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 f §
Ikraftträder
2015-04-15

Förordning (2016:557) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ny 7 g §
Ikraftträder
2016-06-20

Förordning (2016:1140) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:638) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 g §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1743) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 d §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:1003) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:917) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 f §
Ikraftträder
2021-01-01