Lantbruksstyrelsens föreskrifter om ersättande av ordet anvisningar med annat uttryck
Lantbruksstyrelsens kungörelse om smittreningsåtgärder m. m. för den som kommer från land där mul- och klöv$uka förekommer
Lantbruksstyrelsens föreskrifter om ersättande av ordet anvisningar med annat uttryck