MRTVFS 2010:1: Föreskrifterna tillämpas också vid överlåtelse av sådana tillstånd enligt 4 kap. 15 § radio- och tv-lagen. Föreskrifterna gäller dock inte vid ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 13 § radio- och tv-lagen för sändningar med tillstånd som gäller under en begränsad tid. 2§
Grund- och ändringsförfattningar: MRTVFS 2010:1, MRTVFS 2012:3, MRTVFS 2012:5
MRTVFS 2012:4: Föreskrifter om upphävande av Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter (MRTVFS 2012:2) om avgifter
MRTVFS 2012:1
Grund- och ändringsförfattningar: MRTVFS 2012:1, MRTVFS 2012:6
MRTVFS 2010:2