BOLFS 2007:1: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning och betalning av kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar
Grund- och ändringsförfattningar: BOLFS 2007:1, BOLFS 2017:1
BOLFS 2006:4: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt aktiebolagslagen m.m.
BOLFS 2004:4: Bolagsverkets föreskrifter om företagsinteckning
Grund- och ändringsförfattningar: BOLFS 2004:4, BOLFS 2006:3, BOLFS 2019:2, BOLFS 2009:1
BOLFS 2008:1: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: BOLFS 2008:1, BOLFS 2015:1, BOLFS 2009:3, BOLFS 2009:4, BOLFS 2013:1
BOLFS 2017:2: Bolagsverkets föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän
BOLFS 2019:1: Patentombudsnämndens föreskrifter om införande av professionell vidareutbildning för auktoriserade patentombud enligt 3 § lagen (2010:1053) om auktorisation av patentombud samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriften
BOLFS 2006:1: Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis om uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret
BOLFS 2004:2: Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt för förhandsgranskning av olika slag
BOLFS 2006:2: Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt förhandsgranskning av olika slag
BOLFS 2004:6: Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och uppgifter i registret för fysiska personers och dödsbons konkurser
BOLFS 2009:2: Bolagsverkets föreskrifter om inteckningsbrevsregister
BOLFS 2004:7: Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och underrättelser om uppgifter i näringsförbudsregistret
Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2018:1) om elektronisk ingivning av årsredovisningshandlingar för aktiebolag
BOLFS 2004:5: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt handelsregisterförordningen
BOLFS 2008:2: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.
BOLFS 2004:1: Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis om uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret
Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av BOLFS 2006:5 Utkom från trycket handlingar enligt årsredovisningslagen
BOLFS 2011:1: Patentombudsnämndens föreskrifter om avläggande av kunskapsprov för auktorisation
Grund- och ändringsförfattningar: BOLFS 2011:1, BOLFS 2014:1
BOLFS 2012:1: Patentombudsnämndens allmänna råd med vägledande regler om god patentombudssed enligt 5 § lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud