SIVFS 1994:2: Statens invandrarverks föreskrifter om kungörande av föreskrifter, allmänna råd och instruktioner beslutade den 20 januari 1994.
SIVFS 1994:21: Statens invandrarverks föreskrifter om arbetstagares uppträdande i vissa fall.
SIVFS 1999:5: Statens invandrarverks föreskrifter om lönenorm m.m. för anställning som au-pair
SIVFS 1992:2: Statens invandrarverks föreskrifter om telefaxhanteringen av personuppgifter beslutade den 23 januari 1992. Med stöd av 16 § verksförordningen (1987:1100) föreskriver statens invandrarverk följande.