MPRTFS 2016:1
MPRTFS 2019:3
MPRTFS 2017:1
MPRTFS 2016:2
MPRTFS 2019:5: Föreskrifterna gäller dock inte vid ansökan om tillstånd för sändningar som gäller för en begränsad tid om högst två veckor.