SJVFS 2019:26: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur
SJVFS 2018:23: Statens jordbruksverks föreskrifter om rapportering av marknadspriser för vissa kategorier slaktkroppar och levande djur
SJVFS 2019:21: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om djur i undervisning
SJVFS 2019:12: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förprövning
SJVFS 2018:33: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder
SJVFS 2018:7: och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin. Områden smittade med amerikansk yngelröta Län
SJVFS 2018:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge
SJVFS 2019:15: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby
SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård
SJVFS 2019:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn
SJVFS 2019:9: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur
SJVFS 2018:36: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:22) om ansökan om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt
SJVFS 2019:14: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll
SJVFS 2018:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, får och getter som används till avel
SJVFS 2018:45: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde
SJVFS 2019:4: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur
SJVFS 2019:7: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur
SJVFS 2019:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av djur vid film-, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten
SJVFS 2019:20: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning
SJVFS 2019:10: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter i vissa djurskyddsärenden
SJVFS 2019:28: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt
SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur
SJVFS 2019:18: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:31: Statens jordbruksverks föreskrifter om avelsarbete
SJVFS 2019:29: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m.
SJVFS 2019:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur
SJVFS 2018:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av hästdjur
SJVFS 2019:8: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur
SJVFS 2019:5: Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av strutsfåglar
SJVFS 2019:16: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur
SJVFS 2019:22: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om gethållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:23: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:13: Staten jordbruksverks föreskrifter om godkännande
SJVFS 2019:37: jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster hos bin.
SJVFS 2019:17: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhållning
SJVFS 2019:24: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:34: jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster hos bin.
SJVFS 2019:6: Statens jordbruksverks föreskrifter om odling av fisk