LMVFS 1994:16
LMVFS 2006:1: Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras
LMVFS 2007:3: Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister
LMVFS 1995:3: Lantmäteriverkets föreskrifter till lantmäteritaxan (1971:llOl) utfärdad den 2 februari Med stöd av 19 5 lantmäteritaxan (1971:llOl) meddelar Lantmäteriverket (LMV) följande föreskrifter.
Grund- och ändringsförfattningar: LMVFS 1995:3, LMVFS 1995:10
LMVFS 2000:2: Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras
Grund- och ändringsförfattningar: LMVFS 2000:2, LMVFS 2004:1, LMVFS 2008:7, LMVFS 2007:4
LMVFS 2003:3: Lantmäteriverkets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret
LMVFS 1995:9: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994: 16) till fastighetsbildningslagen (1970:988) -