LMFS 2017:4: Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan i inskrivningsärenden
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2017:4, LMFS 2020:4
LMFS 2015:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2019:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2019:2, LMFS 2020:5
LMFS 2016:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2020:1: Lantmäteriets föreskrifter om kommuners personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i lägenhetsregistret
LMFS 2018:5: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
LMFS 2017:6: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
LMFS 2015:5: Lantmäteriets föreskrifter om distrikt
LMFS 2016:1: Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2016:1, LMFS 2019:3, LMFS 2016:3, LMFS 2017:2
LMFS 2013:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2015:4: Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar
LMFS 2008:11: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar1
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2008:11, LMFS 2015:6, LMFS 2016:4, LMFS 2013:2, LMFS 2013:4, LMFS 2017:1
LMFS 2014:3: Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan
LMFS 2014:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2018:3: Lantmäteriets föreskrifter om kommuners och kommunala lantmäterimyndigheters personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i fastighetsregistret
LMFS 2008:13: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag
LMFS 2016:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2018:2: Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan i inskrivningsärenden
LMFS 2019:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2014:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2018:1: Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar
LMFS 2018:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2017:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2013:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2013:3, LMFS 2014:4
LMFS 2012:4: Lantmäteriets föreskrifter om informationssäkerhet vid förande av automatiskt behandlad registerkarta1
LMFS 2019:4: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2019:4, LMFS 2020:2
LMFS 2009:1: Lantmäteriets föreskrifter om betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift
LMFS 2015:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2008:14: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för kopior av handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatisk databehandlad registerkarta som 1 utlämnas av Lantmäteriet
LMFS 2020:6: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2020:6, LMFS 2021:1
LMVFS 2006:1: Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras
LMVFS 1995:3: Lantmäteriverkets föreskrifter till lantmäteritaxan (1971:llOl) utfärdad den 2 februari Med stöd av 19 5 lantmäteritaxan (1971:llOl) meddelar Lantmäteriverket (LMV) följande föreskrifter.
Grund- och ändringsförfattningar: LMVFS 1995:3, LMVFS 1995:10
LMVFS 2000:2: Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras
Grund- och ändringsförfattningar: LMVFS 2000:2, LMVFS 2007:4, LMVFS 2004:1, LMVFS 2008:7, LMFS 2019:5, LMFS 2018:6, LMFS 2012:5, LMFS 2017:5, LMFS 2020:3
LMVFS 1994:16
Grund- och ändringsförfattningar: LMVFS 1994:16, LMFS 2020:7, LMFS 2014:5
Doc lmvfs/1994:4
LMVFS 1995:9: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994: 16) till fastighetsbildningslagen (1970:988) -
LMVFS 2007:3: Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister
Grund- och ändringsförfattningar: LMVFS 2007:3, LMFS 2013:5
LMVFS 2003:3: Lantmäteriverkets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret