LMFS 2014:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988)
LMFS 2015:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2017:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2017:4: Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan i inskrivningsärenden
LMFS 2015:5: Lantmäteriets föreskrifter om distrikt
LMFS 2009:1: Lantmäteriets föreskrifter om betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift
LMFS 2013:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2007:3) om lägenhetsregister
LMFS 2016:1: Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2016:1, LMFS 2017:2, LMFS 2016:3
LMFS 2013:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2013:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2013:3, LMFS 2014:4
LMFS 2008:13: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag
LMFS 2014:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2012:4: Lantmäteriets föreskrifter om informationssäkerhet vid förande av automatiskt behandlad registerkarta1
LMFS 2012:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras
LMFS 2008:14: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för kopior av handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatisk databehandlad registerkarta som 1 utlämnas av Lantmäteriet
LMFS 2015:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2015:4: Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar
LMFS 2014:3: Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan
LMFS 2008:11: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar1
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2008:11, LMFS 2013:4, LMFS 2017:1, LMFS 2015:6, LMFS 2016:4, LMFS 2013:2
LMFS 2016:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2014:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2016:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2017:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras
LMFS 2018:2: Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan i inskrivningsärenden
LMFS 2017:6: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
LMFS 2018:1: Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar
LMFS 2018:3: Lantmäteriets föreskrifter om kommuners och kommunala lantmäterimyndigheters personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i fastighetsregistret
LMFS 2018:5: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
LMFS 2018:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2018:6: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras