MYHFS 2020:4: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter
MYHFS 2017:7: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
MYHFS 2016:8: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om studiedokumentation
MYHFS 2019:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för konst- och kulturutbildningar om ansökan om stöd i form av tillsyn, en förklaring att de studerande är berättigade till studiestöd eller statsbidrag
MYHFS 2019:6: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens beslut om föreskrifter (2012:1) om Europass tillägg till examensbevis för utbildningar som ingår i yrkeshögskolan
MYHFS 2012:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av kompletterande utbildningar
MYHFS 2015:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
MYHFS 2018:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning instrument- och steriltekniker
MYHFS 2018:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kurser i kommunal vuxenutbildning för krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan
MYHFS 2019:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet
MYHFS 2014:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning ska ställas under statlig tillsyn enligt förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
MYHFS 2009:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i yrkeshögskolan
MYHFS 2017:6
MYHFS 2011:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av två föreskrifter; dels om kursplan för trafiklärarutbildning, dels om kursplan för tandsköterskeutbildning.
MYHFS 2019:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter
MYHFS 2014:6: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll
MYHFS 2017:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha krav på särskilda förkunskaper och villkor
MYHFS 2016:9: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar med gällande beslut om stöd
MYHFS 2016:13: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll
MYHFS 2013:4: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om behörighet att antas till utbildning inom yrkeshögskolan
MYHFS 2016:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete för utfärdare av kvalifikationer
MYHFS 2017:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan
MYHFS 2018:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter (MYHFS 2017:3), om ansökan om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan
MYHFS 2016:10: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha nationellt likvärdigt innehåll
Grund- och ändringsförfattningar: MYHFS 2016:10, MYHFS 2016:11
MYHFS 2012:1
MYHFS 2016:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om resultat av lärande för utfärdare av kvalifikationer
MYHFS 2019:4: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om anstånd med studier och studieuppehåll
MYHFS 2013:5
MYHFS 2020:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning tandsköterska
MYHFS 2015:4
MYHFS 2017:4: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning med utbildningsstart under perioden 1 juli 2018–30 juni 2019, ska ingå i yrkeshögskolan och ansökan om statsbidrag eller särskilda medel
MYHFS 2019:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
MYHFS 2016:12
MYHFS 2016:17: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrift MYHFS 2009:2, om datum för ansökan om studiestöd eller statsbidrag för kompletterande utbildningar
MYHFS 2016:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om nivåplacering av kvalifikationer i den svenska referensramen
MYHFS 2020:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
MYHFS 2020:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter
MYHFS 2014:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter som rör ansökan om utbildningar inom myndighetens ansvarsområde
MYHFS 2016:14: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha krav på särskilda förkunskaper
MYHFS 2018:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter (MYHFS 2012:3), om uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av kompletterande utbildningar
MYHFS 2017:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för fullständig auktorisation inom elinstallation
MYHFS 2018:4: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan, om uttag av studerandeavgifter och ansökan om statsbidrag eller särskilda medel
MYHFS 2014:4
MYHFS 2013:2
MYHFS 2017:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation lågspänning inom elinstallation
MYHFS 2020:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter och allmänna råd om ansökan om att anordna utbildning inom yrkeshögskolan
MYHFS 2021:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter om behörighet att antas till utbildning inom yrkeshögskolan (MYHFS 2013:4)
MYHFS 2021:4: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nivåplacering av kvalifikation i enlighet med den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande