FFFS 2015:8: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2015:8, FFFS 2022:24, FFFS 2020:21, FFFS 2016:3, FFFS 2017:15, FFFS 2018:15, FFFS 2020:6, FFFS 2016:28, FFFS 2020:1, FFFS 2020:7
FFFS 2019:19: Finansinspektionens föreskrifter om pensionsstiftelser
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2019:19, FFFS 2021:7, FFFS 2020:8
FFFS 2018:10: Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2018:10, FFFS 2022:27, FFFS 2020:4
FFFS 2005:11: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2005:11, FFFS 2011:44, FFFS 2017:4, FFFS 2009:2, FFFS 2013:13, FFFS 2007:23
FFFS 2011:1: Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2011:1, FFFS 2021:17, FFFS 2020:30, FFFS 2016:25, FFFS 2014:22
FFFS 2011:49: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2011:49, FFFS 2014:26, FFFS 2017:13, FFFS 2019:12, FFFS 2018:7
FFFS 2005:30: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
FFFS 2013:1: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2013:1, FFFS 2022:12, FFFS 2016:17
FFFS 2004:15: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
FFFS 2007:4: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2007:4, FFFS 2021:12, FFFS 2014:15
FFFS 2013:10: Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2013:10, FFFS 2022:22, FFFS 2022:19, FFFS 2022:15, FFFS 2021:34, FFFS 2022:11, FFFS 2022:4, FFFS 2021:20, FFFS 2020:26, FFFS 2019:16, FFFS 2014:29, FFFS 2018:14, FFFS 2015:4, FFFS 2016:27, FFFS 2017:7, FFFS 2019:18, FFFS 2019:5
BFFS 1991:15: Upphävande av vissa cirkulärskrivelser och etikmeddelanden som tidigare utfärdats av bankinspektionen,
FFFS 2008:25: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2008:25, FFFS 2022:8, FFFS 2021:14, FFFS 2020:10, FFFS 2020:29, FFFS 2013:2, FFFS 2015:20, FFFS 2009:11, FFFS 2019:2, FFFS 2011:54, FFFS 2013:24, FFFS 2014:18, FFFS 2018:20
FFFS 2000:8: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1999:4) om vissa avgifter för kreditinstitut och värdepappersbolag
FFFS 2017:2: Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2017:2, FFFS 2022:26, FFFS 2022:16, FFFS 2022:5, FFFS 2021:27, FFFS 2019:9
FFFS 2015:13: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2015:13, FFFS 2022:25, FFFS 2020:22, FFFS 2016:4, FFFS 2019:26
FFFS 2014:4: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2014:4, FFFS 2021:22, FFFS 2020:31, FFFS 2014:31, FFFS 2017:9, FFFS 2018:1
FFFS 2007:17: Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2007:17, FFFS 2022:2, FFFS 2021:13, FFFS 2009:5, FFFS 2013:16, FFFS 2017:5, FFFS 2016:19, FFFS 2012:3, FFFS 2014:37, FFFS 2016:2, FFFS 2014:17, FFFS 2019:10, FFFS 2013:3, FFFS 2016:36, FFFS 2016:23, FFFS 2018:19, FFFS 2016:11
FFFS 2014:5: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2014:5, FFFS 2021:23, FFFS 2018:2, FFFS 2014:32, FFFS 2017:10
FFFS 2004:7: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 1996:8) till förebyggande av brott i bankverksamhet
FFFS 2002:11: Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2002:11, FFFS 2021:36, FFFS 2017:3, FFFS 2018:23, FFFS 2007:18
FFFS 2011:27: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2011:27, FFFS 2022:9, FFFS 2021:5, FFFS 2020:20, FFFS 2016:12, FFFS 2013:7, FFFS 2019:24
FFFS 2007:15: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
FFFS 2019:23: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2019:23, FFFS 2022:7, FFFS 2021:10, FFFS 2021:1, FFFS 2020:24
FFFS 2015:12: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2015:12, FFFS 2016:13, FFFS 2017:17
FFFS 2009:3: Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2009:3, FFFS 2021:15, FFFS 2014:19, FFFS 2011:23, FFFS 2010:6, FFFS 2014:10, FFFS 2016:31, FFFS 2015:17, FFFS 2016:24, FFFS 2011:52
FFFS 1992:34: Föreskrifter (1987:12) ang. jävs- och personalkrediter 2. Föreskrifter (1988:16, B 14) ang. belåning av egna aktier ____________________________
FFFS 1995:39: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar
FFFS 2011:39: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2011:39, FFFS 2021:6, FFFS 2015:18, FFFS 2012:2, FFFS 2019:20, FFFS 2019:25, FFFS 2013:5
FFFS 2014:12: Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2014:12, FFFS 2022:13, FFFS 2021:24, FFFS 2020:32, FFFS 2015:3, FFFS 2019:6
FFFS 2009:1: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2009:1, FFFS 2015:6, FFFS 2015:7, FFFS 2016:30, FFFS 2013:19, FFFS 2014:9, FFFS 2013:25, FFFS 2010:5
FFFS 2014:8: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2014:8, FFFS 2017:14
FFFS 2016:1: Finansinspektionens föreskrifter om anmälan av vissa förvärv
FFFS 1991:1: Föreskrifter om fortsatt giltighet av bestämmelser m m i bankinspektionens och försäkringsinspektionens författningssamling
FFFS 2018:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad
FFFS 2007:26: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:27) om pensionssparinstituts kvartalsrapport
FFFS 2011:43: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:3) om utländska förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige
FFFS 2010:1: Finansinspektionens föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2010:1, FFFS 2020:19, FFFS 2015:2
FFFS 2011:37: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2011:37, FFFS 2014:25, FFFS 2012:7
FFFS 2007:24: Finansinspektionens föreskrifter om försäkringstekniska grunder
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2007:24, FFFS 2007:31, FFFS 2020:5
FFFS 2015:1: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information om ränta på bostadskrediter
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2015:1, FFFS 2016:32
FFFS 1991:12: Finansinspektionens föreskrifter angående upphävande av bankinspektionens föreskrifter (BFFS 1986:16) angående fondkommissionsbolagens rapportering av kreditengagemang. utfärdade den 18 december 1991. Genom dessa föreskrifter upphör bankinspektionens föreskrifter (BFFS 1986:16) angående fondkommissionsbolagens rapportering av kreditengagemang att gälla. När det gäller rapportering av stora engagemang, både för värdepappersbolag och fondkommissionsbolag, hänvisas till finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1991:9) rörande kreditinstitutens rapportering av stora exponeringar.
FFFS 2019:7: Finansinspektionens föreskrifter om produktingripande i fråga om kontrakt som avser prisskillnader (CFD-kontrakt)
FFFS 2013:8: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2013:8, FFFS 2015:23, FFFS 2015:19
FFFS 2015:22: Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2015:22, FFFS 2020:23, FFFS 2019:27
FFFS 2011:24: Föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom Finansinspektionens område
FFFS 2016:6: Finansinspektionens föreskrifter om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2016:6, FFFS 2016:20
FFFS 2019:22: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2019:22, FFFS 2021:31, FFFS 2021:9, FFFS 2020:12
FFFS 1998:6: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom Finansinspektionens område
FFFS 2016:14: Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik
FFFS 2017:20: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden
FFFS 2012:6: Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2012:6, FFFS 2014:27
FFFS 2018:4: Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2018:4, FFFS 2022:6, FFFS 2019:14
FFFS 2018:9: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag
FFFS 2002:8: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2002:8, FFFS 2018:22
FFFS 2013:9: Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2013:9, FFFS 2022:21, FFFS 2022:18, FFFS 2022:14, FFFS 2021:33, FFFS 2022:10, FFFS 2022:3, FFFS 2021:19, FFFS 2020:25, FFFS 2019:17, FFFS 2018:13, FFFS 2016:37, FFFS 2019:15, FFFS 2016:26, FFFS 2018:8, FFFS 2019:4, FFFS 2014:28, FFFS 2017:6
FFFS 2002:1: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter inom Finansinspektionens område
FFFS 2011:48: Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2011:48, FFFS 2013:26, FFFS 2014:34, FFFS 2012:8
FFFS 2011:26: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2011:26, FFFS 2014:24
FFFS 2010:7: Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2010:7, FFFS 2021:16, FFFS 2014:21
FFFS 2010:3: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2010:3, FFFS 2019:3, FFFS 2019:11, FFFS 2014:20, FFFS 2011:51, FFFS 2017:12, FFFS 2013:20, FFFS 2018:6
FFFS 2018:18: Finansinspektionens föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information
FFFS 2015:11: Finansinspektionens föreskrifter om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för pensionsstiftelser
FFFS 2008:28: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter inom Finansinspektionens område
FFFS 2015:9: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretag som har beviljats undantag beroende på storlek
FFFS 2014:33: Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2014:33, FFFS 2020:2, FFFS 2015:5, FFFS 2016:15
FFFS 1991:17
FFFS 2012:4: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:7) om emittenters skyldighet att lämna årlig information
FFFS 2014:1: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2014:1, FFFS 2021:21, FFFS 2014:30, FFFS 2016:8, FFFS 2017:8
FFFS 1999:2: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:11) om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna blanketter för beräkning av premiereserv
FFFS 2014:14: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2014:14, FFFS 2022:23, FFFS 2021:26, FFFS 2016:18
FFFS 1991:16
FFFS 1996:27: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom Finansinspektionens område
FFFS 2011:14: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2011:14, FFFS 2021:18, FFFS 2013:22, FFFS 2014:23
FFFS 2014:13: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av internt bedömt kapitalbehov
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2014:13, FFFS 2021:25
FFFS 2017:11: Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2017:11, FFFS 2021:37, FFFS 2019:28
FFFS 2016:29: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om verksamhet med bostadskrediter
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2016:29, FFFS 2019:13, FFFS 2017:16
FFFS 2019:1: Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder
FFFS 2017:22: Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2017:22, FFFS 2018:3
FFFS 2015:21: Finansinspektionens föreskrifter om övergångsreglering för försäkringsrörelse
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2015:21, FFFS 2016:5
FFFS 2004:4: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2004:4, FFFS 2007:20, FFFS 2018:11
FFFS 2019:8: Finansinspektionens föreskrifter om produktingripade i fråga om binära optioner
FFFS 1994:28: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av dåvarande Bankinspektionens kungörelse (BFFS 1978:2) om tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial respektive dåvarande Försäkringsinspektionens anvisningar om tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (cirkulär nr. 333)
FFFS 1997:20: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter rörande blanketter för inhämtande av uppgifter till inspektionen
FFFS 2018:21: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument
FFFS 2018:16: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag
FFFS 2011:25: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:20) om svenska tjänstepensionskassors skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter
FFFS 1995:20: Försäkringsinspektionens föreskrifter (BFFS 1988:32) om vissa uppgifter om trafikförsäkring. 2. Försäkringsinspektionens föreskrifter (BFFS 1991:12) för livförsäkringsbolag rörande blanketter för inhämtande av uppgifter till inspektionen. 3. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1992:17) för försäkringsbolag som meddelar livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder rörande blanketter för inhämtande av uppgifter till inspektionen. 4. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1993:9) för skadeförsäkringsbolag rörande blanketter för uppgifter till inspektionen. 5. Finansinspektionens föreskrift (FFFS 1993:10) för i Sverige koncessionerade utländska försäkringsföretag rörande blanketter för uppgifter till inspektionen. _____________________
FFFS 1999:23: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:1) om skyldighet att redogöra för beräkningarna av de försäkringstekniska avsättningarna
FFFS 2017:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad
FFFS 2016:34: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:9) om investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter
FFFS 2000:17: Föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom Finansinspektionens område
FFFS 1995:68: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar rörande försäkringsmäklare beslutade den 28 december 1995 Finansinspektionen föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla den 31 december 1995. 1. Försäkringsinspektionens föreskrifter (BFFS 1989:23) angående försäkringsmäklarregister och ansökan om registrering av försäkringsmäklare enligt lagen (1989:508) om försäkringsmäklare. 2. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:14) angående försäkringsmäklares skyldighet att lämna uppgifter till inspektionen. _______________________ Claes Norgren Anders Ackebo (Försäkringsmarknadsavdelningen)
FFFS 2015:10: Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsgivare från tredje land som driver verksamhet i Sverige
FFFS 2011:18: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:8) om förlagslån i försäkringsbolags kapitalbas
FFFS 1992:3: Upphävande av vissa cirkulärskrivelser och etikmeddelanden som utfärdats av dåvarande bankinspektionen, beslutat den 19 december 1991. Inom finansinspektionen pågår en översyn av samtliga BFFS, etikmeddelanden och cirkulärskrivelser. Syftet härmed är att sanera regelverket genom att upphäva respektive omarbeta och ersätta tidigare regler så att endast FFFS kvarstår. Inspektionen erinrar om BFFS 1989:22 vari anges att varje institut inom tillsynsområdet skall utarbeta och dokumentera egna råd och anvisningar i etiska frågor. Vad gäller utfärdade cirkulärskrivelser har motiven för att formellt upphäva dem varit bl a att klar praxis etablerat sig, att de blivit obsoleta pga nya lagar och förändrat marknadsläge, att ADB införts t ex det aktiebrevslösa VP-systemet och att större frihet för marknadens aktörer ansetts av inspektionen möjlig genom mer omfattande självreglering. Finansinspektionen beslutar att föjande regler skall upphöra att gälla vid utgången av december 1991: om barnbidrag: 1. etikmedd. (1986-01-16 nr 54) ang. "inteckning" i barnbidrag om borgen: 2. etikmedd. (1982-03-02 nr 35) ang. ägarborgen om konvertibla skuldebrev: 3. cirk.skriv. (1987-08-20) Utgivning av konvertibla skuldebrev till anställda 4. - " - (1989-03-19) Utgivning av konvertibla skuldebrev till anställda om marknadsintroduktion, prospekt mm: 5. etikmedd. (1982-05-06 nr 36) ang. dels fondkommissionärs ansvar för prospekt vid medverkan i emission dels fondkommissionärs iakttagande av likabehandlingsprincipen vid offentligt erbjudande 6. - " - (1986-03-21 nr 55) ang. fondkommissonärs medverkan vid marknadsintroduktion 7. - " - (1986-04-17 nr 56) ang. fondkommissonärs ansvar för icke finansiella uppgifter i prospekt vid marknadsintroduktion 8. cirk.skriv. (1984-05-10) Fondkommissionärs medverkan i samband med Fagersta AB:s erbjudande i prospekt till aktieägarna i Investment AB Kinnevik 9. - " - (1984-05-10) Fondkommissionärs medverkan vid prospekt med inbjudan till köp av aktier i Philipsons Automobil AB. ____________
FFFS 2017:19: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag
FFFS 2020:27: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter
FFFS 2020:14: Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet
FFFS 2020:13: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar som har undantag
FFFS 2021:11: Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för företag som driver värdepappersrörelse genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter
FFFS 2019:21: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag
Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2019:21, FFFS 2020:11, FFFS 2021:3, FFFS 2021:8
FFFS 2021:4: Finansinspektionens föreskrifter om livförsäkringsföretags och tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv
FFFS 2022:1: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
FFFS 2021:35: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:1) om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder
FFFS 2021:32: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde
FFFS 2021:30
FFFS 2021:28: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:9) om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag
FFFS 2020:9: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om utländska kreditinstituts rapportering för betydande filialer i Sverige
FFFS 2022:17: Finansinspektionens föreskrifter om säkerhetsskydd
FFFS 2022:20: Finansinspektionens föreskrifter om en paneuropeisk privat pensionsprodukt
FFFS 2020:17: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2004:10) för revisorer förordnade av Finansinspektionen
FFFS 2013:12: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag
FFFS 1992:12: Upphävande av vissa allmänna råd mm som utfärdats av f.d. bankinspektionen i BFFS-serien; beslutat den 14 april 1992. Inom finansinspektionen pågår en översyn av samtliga BFFS, etikmeddelanden och cirkulärskrivelser. Syftet härmed är att sanera regelverket genom att upphäva respektive omarbeta och ersätta tidigare regler så att endast FFFS kvarstår. Inspektionen erinrar om BFFS 1989:22 vari angavs att varje institut inom tillsynsområdet skulle utarbeta och dokumentera egna råd och anvisningar i etiska frågor. Finansinspektionen beslutar att föjande regler skall upphöra att gälla vid utgången av april 1992. om bankägda finansbolag mm: 1. Allmänna råd (1987:21) om bankers rätt att lägga verksamhet i bankägda finansbolag mm om denuntiation: 2. Cirkulär (1977:4) i fråga om denuntiation vid viss fakturabelåning om marknadsintroduktion: 3. Allmänna råd (1989:21, B 17) angående fondkommissionärs medverkan vid marknadsintroduktion av aktiebolag om utlåning till finansbolag: 4. Allmänna råd (1987:7) angående tillämpningen av 7 § lagen (1980:2) om finansbolag avseende utlåning till andra finansbolag. _________________
FFFS 2014:3: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag
FFFS 2015:16: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag
FFFS 2011:50: Finansinspektionens allmänna råd om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse
FFFS 2014:11: Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden
FFFS 2018:12: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag
FFFS 2013:4: Genom dessa råd upphävs Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1996:16) om ansökan om att få auktorisation som börs eller marknadsplats eller tillstånd att bedriva clearingverksamhet enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet från och med den 1 juni 2013.
FFFS 1998:22: Finansinspektionens allmänna råd om riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn beslutade den 17 september 1998 1§
FFFS 2020:3: Finansinspektionens allmänna råd om undantag från amorteringskrav på grund av särskilda skäl
FFFS 1993:6: Finansinspektionens allmänna råd om avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse
FFFS 1995:62: Upphävande av bankinspektionens allmänna råd angående handel med standardiserade optioner och aktieterminer samt vissa rutiner inom aktiehandelsrörelse (BFFS 1988:7)
FFFS 1996:17: Upphävande av bankinspektionens allmänna råd till fondkommissionärer m.fl. som avser att ansöka om tillstånd att vara kontoförande institut i det s.k. VPsystemet (BFFS 1989:15) beslutade den 19 juni 1996 Finansinspektionen beslutar att bankinspektionens allmänna råd till fondkommissionärer m.fl. som avser att ansöka om tillstånd att vara kontoförande institut i det s.k. VP-systemet (BFFS 1989:15) skall upphöra att gälla den 1 juli 1996.
FFFS 1993:17: Finansinspektionens allmänna råd angående ansökan om tillstånd att bedriva pensionssparrörelse enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
FFFS 2018:5: Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse
FFFS 1992:33: Upphävande av vissa allmänna råd mm som utfärdats av f.d. Bankinspektionen i BFFS-serien;
FFFS 2001:8: Finansinspektionens allmänna råd om inlåningskonton och tillhörande banktjänster
FFFS 2005:1: Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag
FFFS 2002:23: Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter
FFFS 2016:33: Finansinspektionens allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad
FFFS 2004:6: Finansinspektionens allmänna råd om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut
FFFS 2016:21: Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i understödsföreningar, börser och clearingorganisationer
FFFS 2000:10: Finansinspektionens allmänna råd om hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag
FFFS 2016:9: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag
FFFS 2004:10: Finansinspektionens allmänna råd för revisorer förordnade av Finansinspektionen
FFFS 2000:9: Finansinspektionens allmänna råd om kontokort och automattjänster
FFFS 2011:55: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2009:8) om fortsatt tillämpning av övergångsregler om kapitalbaskrav och offentliggörande av information
FFFS 1998:12: Upphävande av Försäkringsinspektionens allmänna råd angående försäljning av vissa kapitalförsäkringar samt tillägg med förtydligande (BFFS 1989:14 och 16) beslutade den 23 april 1998 Finansinspektionen beslutar att Försäkringsinspektionens allmänna råd angående försäljning av vissa kapitalförsäkringar samt tillägg med förtydligande (BFFS 1989:14 och 16) skall upphöra att gälla den 23 april 1998. __________________
FFFS 2020:28: om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2000:10) om hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag
FFFS 2020:18: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag
FFFS 2020:16: om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1993:6) om avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse
FFFS 2020:15: Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i börser och clearingorganisationer
FFFS 2021:2: Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse
FFFS 2021:29: Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden