Sametingets föreskrifter (STFS 2016:1) om katastrofskadeskydd
Grund- och ändringsförfattningar: STFS 2016:1, STFS 2019:1
STFS 2007:6: Föreskrifter om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador på grund av renbetning på åkermark
STFS 2007:4: Föreskrifter om särskilt pristillägg på renkött
Grund- och ändringsförfattningar: STFS 2007:4, STFS 2009:4, STFS 2008:4, STFS 2010:1, STFS 2013:1, STFS 2019:2, STFS 2007:10
STFS 2007:7: Sametingets föreskrifter om miljöersättning till Utkom från trycket
Grund- och ändringsförfattningar: STFS 2007:7, STFS 2012:1, STFS 2009:3, STFS 2010:2, STFS 2013:3, STFS 2008:2, STFS 2007:8, STFS 2012:2, STFS 2008:3
STFS 2017:1: Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska beslutade den 4 oktober 2017
STFS 2007:5: Föreskrifter om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan
Grund- och ändringsförfattningar: STFS 2007:5, STFS 2009:1
STFS 2008:1: Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska
STFS 2007:9: Föreskrifter om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar
Grund- och ändringsförfattningar: STFS 2007:9, STFS 2009:2
STFS 2013:2: Föreskrifter ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar
STFS 2007:2: Föreskrifter om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen
STFS 2007:3: Föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel
STFS 2018:1: Föreskrifter om partistöd
STFS 2007:1: Föreskrifter om utformning och registrering av renmärken