RA-FS 2008:2: Riksarkivets föreskrifter om återlämnande av handlingar från domstol
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2008:2, RA-FS 2012:10, RA-FS 2010:1
RA-FS 2014:1: Föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:2) om samsortering av församlingsboksblad inför mikrofilmning och överlämnande till landsarkiven av kyrkobokföringshandlingar
RA-FS 1991:6: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring Utkom från trycket av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse; den 25juni 1991.
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 1991:6, RA-FS 2012:2
RA-FS 2019:4: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol
RA-FS 2004:1: Föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar id ansökan om tjänst
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2004:1, RA-FS 2012:3
RA-FS 1999:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet
RA-FS 2013:6: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och landsting
RA-FS 2006:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2006:1, RA-FS 2018:4, RA-FS 2012:5
RA-FS 2006:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på mikrofilm
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2006:2, RA-FS 2012:6, RA-FS 2018:5, RA-FS 2015:3
RA-FS 1991:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 1991:1, RA-FS 2024:1, RA-FS 2022:4, RA-FS 2021:5, RA-FS 2021:4, RA-FS 2012:1, RA-FS 2008:4, RA-FS 2019:2, RA-FS 2018:2
RA-FS 2013:4: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler
RA-FS 2018:1: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor
RA-FS 2006:3: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2006:3, RA-FS 2012:7, RA-FS 2018:6
RA-FS 2010:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter RA—FS 201032
RA-FS 2006:5: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2006:5, RA-FS 2012:9
RA-FS 2006:4: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2006:4, RA-FS 2015:4, RA-FS 2008:1, RA-FS 2012:8, RA-FS 2016:1
RA-FS 2013:3: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2013:3, RA-FS 2018:9
RA-FS 2009:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2009:1, RA-FS 2018:7
RA-FS 2018:10: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2018:10, RA-FS 2023:1
RA-FS 1994:4: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av RA-FS 1994z4 Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:12) om Utkom från tweket återlämnande eller gallring av vissa den 27 september 199
RA-FS 2018:3: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling beslutade den 19 november 2018. Riksarkivet föreskriver följande med stöd av 11 § 4 och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446) samt 10 § förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. 1 kap. Omfattning och tillämpning 1§
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2018:3, RA-FS 2020:2
RA-FS 2009:3: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa RA.-FS 2009;3 allmänna råd för kommuner och landsting; Utkom från trycket den 7 oktober 2009
RA-FS 1991:9: Riksarkivets föreskrifter om fortsatt giltighet av vissa föreskrifter om arkiv och gallring hos statliga myn- digheter, utfärdade med stöd av allmänna arkivstadgan
RA-FS 2013:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om analoga ljud- och videoupptagningar på magnetband
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2013:2, RA-FS 2018:8
RA-FS 2015:5: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av allmänna råd om arkivreglemente för kommuner och landsting
RA-FS 2019:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar inom löneoch personaladministrativ verksamhet
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2019:1, RA-FS 2021:2, RA-FS 2020:1
RA-FS 2018:11: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och landsting
RA-FS 2019:3: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:9) om fortsatt giltighet av vissa föreskrifter om arkiv och gallring hos statliga myndigheter, utfärdade med stöd av allmänna arkivstadgan (1961:590)
RA-FS 2018:12: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1997:5) om registrering
RA-FS 2000:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om RA-FS 200021 gallring av vissa handlingar som inkommit eller Utkom från mycket
RA-FS 2011:1: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och landsting
RA-FS 2009:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om
RA-FS 2015:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.
RA-FS 2013:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling
RA-FS 2015:1: Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2015 :1 om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner Utkom från trycket och landsting; den 8 april 2015
RA-FS 2021:3: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av säkerhetshandlingar
RA-FS 2021:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning
RA-FS 2021:6: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr,- stöd- och kärnverksamheter
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2021:6, RA-FS 2023:2, RA-FS 2022:1, RA-FS 2021:8
RA-FS 2021:7: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar inom stödverksamheter
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2021:7, RA-FS 2022:2
RA-FS 2022:3: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2013:3) om arkiv hos kommittéer under regeringen
RA-FS 2005:3: Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring [(A—FS 2005:3
Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av RA-FS 2005:2 handlingar inom den kommunala och Utkom från trycket landstingskommunala fritids- och kulturverksamheten; den 27 april 2005
RA-FS 1997:5: Riksarkivets allmänna råd om registrering
RA-FS 2001:1: Socialstyrelsens och Riksarkivets allmänna råd till Utkom från trycket
RA-FS 2002:4: Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar hos överförmyndare
RA-FS 1997:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets RA-FS 1997 :4 föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd Utkom fråntrycket om arkiv hos statliga myndigheter; den 29 januari 1993
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 1997:4
Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2002:1 (1999:1) och allmänna råd om gallring av handlingar inkom från trycket i statliga myndigheters forskningsverksamhet; den l7 muj 2002
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 2002:1
RA-FS 1997:6: Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1997 :6 (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av Utkomfråmrycket handlingar av tillfällig eller ringa betydelse; den 29 januari 1998
Grund- och ändringsförfattningar: RA-FS 1997:6