LIFS 2013:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om spelkonsekvensanalys
LIFS 2018:8: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet
LIFS 2018:9: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spel på kasino och värdeautomatspel
LIFS 2016:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om avgifter för kontroll och tillsyn;1
LIFS 2018:7: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spel på fartyg i internationell trafik
LIFS 2018:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om ansökan om licens
LIFS 2018:10: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav på värdeautomater och automatiserat kasinospel samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera värdeautomater och automatiserat kasinospel
LIFS 2014:2: Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000)
LIFS 2018:2: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar
LIFS 2018:3: Lotteriinspektionens föreskrifter om undantag från kravet på registrering
LIFS 2018:6: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om landbaserat kommersiellt spel
LIFS 2018:4: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål
LIFS 2014:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av vissa lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor (LIFS 2002:1)
LIFS 2018:5: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kommersiellt onlinespel och vadhållning
LIFS 2018:11: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
LIFS 2004:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om tillståndsgivning för bingospel
LIFS 2013:3: Lotteriinspektionens föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor
LIFS 2018:12: Lotteriinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn
LIFS 2017:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (LIFS 2015:3)
LIFS 2017:2: Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SIFS 2019:3: Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn
SIFS 2019:2: Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SIFS 2019:1: Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om bingo för allmännyttiga ändamål
SIFS 2018:8
SIFS 2020:2: Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om begränsningar och förbud mot viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat  (bl.a. matchfixning) inom sport samt rapportering av misstänkt manipulation
SIFS 2020:1: Spelinspektionens föreskrifter om ansökan om licens och tillstånd till innehav av spelautomater