LVFS 2010:9: Läkemedelsverkets föreskrifter om maskinell dosverksamhet
LVFS 2011:10: Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2011:10, LVFS 2014:9, LVFS 2012:3, LVFS 2012:6, LVFS 2013:15, LVFS 2014:17, LVFS 2014:11, LVFS 2014:2, LVFS 2013:13, LVFS 2013:18, LVFS 2013:1, LVFS 2015:4, LVFS 2012:23
LVFS 2006:11: Läkemedelsverkets föreskrifter om godkännande av läkemedel för försäljning m.m
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2006:11, LVFS 2013:6, LVFS 2012:13, LVFS 2010:20, LVFS 2007:7
LVFS 2010:4: Läkemedelsverkets föreskrifter om tillverkning av extemporeläkemedel
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2010:4, LVFS 2010:13
LVFS 2009:20: Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2009:20, LVFS 2010:18, LVFS 2015:3, LVFS 2015:6
LVFS 2013:10: Läkemedelsverkets föreskrifter om kosmetiska produkter
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2013:10, LVFS 2014:1
LVFS 2008:1: Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2008:1, LVFS 2012:21, LVFS 2009:5
LVFS 2001:5: Läkemedelsverkets föreskrifter om aktiva medicintekniska produkter för implantation
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2001:5, LVFS 2011:11, LVFS 2007:1, LVFS 2009:19
LVFS 2011:15: Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor
LVFS 2004:6: Läkemedelsverkets föreskrifter om god tillverkningssed för läkemedel
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2004:6, LVFS 2004:19, LVFS 2006:7, LVFS 2013:5
LVFS 2012:19: Läkemedelsverkets föreskrifter om parallellimporterade läkemedel
LVFS 2011:19: Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor
LVFS 1997:13: Läkemedelsverkets föreskrifter om förskrivning av vissa livsmedel
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 1997:13, LVFS 2009:7, LVFS 1999:7, LVFS 2001:1, LVFS 2013:21, LVFS 2015:8, LVFS 2010:27, LVFS 2002:5, LVFS 2012:1, LVFS 2013:7, LVFS 2014:15, LVFS 2009:25
LVFS 2009:10: Läkemedelsverkets föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2009:10, LVFS 2012:10
LVFS 2009:9: Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2009:9, LVFS 2015:5, LVFS 2009:21, LVFS 2013:14, LVFS 2010:6, LVFS 2012:9
LVFS 2003:11: Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2003:11, LVFS 2011:13, LVFS 2013:11, LVFS 2004:11, LVFS 2009:18
LVFS 2007:3: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter
LVFS 2014:8: Läkemedelsverkets föreskrifter om partihandel med läkemedel
LVFS 2001:7: Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2001:7, LVFS 2012:7, LVFS 2011:12
LVFS 2014:4: Läkemedelsverkets föreskrifter om beredning av radioaktiva läkemedel
LVFS 2010:12: Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd för tillverkning på extemporeapotek
LVFS 2003:7: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning
LVFS 2011:9: Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2011:9, LVFS 2012:2
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:3) om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget
LVFS 2005:11: Läkemedelsverkets föreskrifter om märkning och bipacksedlar för läkemedel
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2005:11, LVFS 2009:23, LVFS 2012:17
LVFS 2012:15: Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur
LVFS 2013:3: Läkemedelsverkets föreskrifter om förmedling av humanläkemedel
LVFS 2008:12: Läkemedelsverkets föreskrifter om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2008:12, LVFS 2011:4
LVFS 2006:10: Läkemedelsverkets föreskrifter om veterinärers införsel av läkemedel till djur
LVFS 2004:7: Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2004:7, LVFS 2006:8
LVFS 2009:8: Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2009:8, LVFS 2015:2, LVFS 2010:11
LVFS 2012:14: Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel
LVFS 2006:3: Läkemedelsverkets föreskrifter om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 2006:3, LVFS 2010:21, LVFS 2012:16, LVFS 2007:5
LVFS 2012:22: Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med sprutor och kanyler
LVFS 2014:7: Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem
LVFS 2012:8: Läkemedelsverkets föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörjning
LVFS 2009:16: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning
LVFS 2007:8: Läkemedelsverkets föreskrifter om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort
LVFS 2010:8: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning
LVFS 2004:16: Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om godkännande av medicinska gaser för försäljning
LVFS 2004:10: Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer
LVFS 1999:9: Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol
Grund- och ändringsförfattningar: LVFS 1999:9, LVFS 2010:28
LVFS 2013:4: Läkemedelsverkets föreskrifter om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel
LVFS 2009:6: Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel
LVFS 2010:2: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet
LVFS 2000:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning