Upphävd författning

Byggnadsstadga (1959:612)

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1959-12-30
Ändring införd
SFS 1959:612
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Byggnadsstadga (1959:612)

Ändring, SFS 1962:264

  Omfattning
  ändr. 34 § 2 mom, 51 § 1 mom, 58 § 2 mom, 70, 72 §§

Ändring, SFS 1964:826

  Omfattning
  ändr. 54 § 1 mom, 56 § 1 mom

Ändring, SFS 1966:175

  Omfattning
  ny 42 a §

Ändring, SFS 1967:328

  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§, 17 § 3 mom, 19 § 1 mom, 21 §, 24 § 1 mom, 76 § 1, 2 mom

Ändring, SFS 1968:599

  Omfattning
  ändr. 73 §

Ändring, SFS 1970:243

  Förarbeten
  Prop. 1970:64
  Omfattning
  ändr. 44 § 7 mom, 54 § 1, 2 mom, 61 § 1, 2, 4 mom, 64 § 2 mom; nytt 61 § 5 mom

Ändring, SFS 1970:726

Ändring, SFS 1970:993

  Förarbeten
  Prop. 1970:144
  Omfattning
  ändr. 33 §, 34 § 1 mom, 36 §, 67 § 1 mom, 71 § 1 mom

Ändring, SFS 1971:378

  Förarbeten
  Prop. 1971:48
  Omfattning
  ändr. 6, 14 §§, 19 § 1 mom, 21 §, 24 § 1 mom, 42 a, 46, 47 §§, 56 § 1 mom

Ändring, SFS 1971:674

  Förarbeten
  Prop. 1971:30
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7, 14 §§, 17 § 4 mom, 18, 22, 25 §§, 34 § 1, 3 mom, 71 § 2 mom, 72, 73 §§

Ändring, SFS 1971:1089

  Förarbeten
  Prop. 1971:118
  Omfattning
  upph. 65 §, rubr. före 65 §; ändr. 4, 8, 15 §§, 19 § 1 mom, 21, 24, 26, 27, 29 §§, 34 § 1, 3 mom, 35, 39 §§, 56 § 1 mom; omtryck

Ändring, SFS 1971:1271

  Förarbeten
  Prop. 1971:168
  Omfattning
  ändr. 55 § 1 mom; nytt 53 § 4 mom

Ändring, SFS 1972:776

  Förarbeten
  Prop. 1972:111
  Omfattning
  upph. 30 §; ändr. 9 §, 11 § 1 mom, 17 § 3 mom, 19 § 1 mom, 24 § 1 mom, 25 §, 29 §, 55 § 3 mom, 56 § 3 mom, 67 § 1, 2 mom, 71 § 1, 2 mom; omtryck

Ändring, SFS 1973:548

Ändring, SFS 1973:662

  Förarbeten
  Prop. 1973:25
  Omfattning
  ändr. rubr. närmast före 49 §; ny 48 a §

Ändring, SFS 1973:663

  Omfattning
  ikrafttr. av 1973:662

Ändring, SFS 1973:840

  Förarbeten
  Prop. 1973:130
  Omfattning
  ändr. 54 § 3 mom, 56 § 1 mom, 64 § 1 mom, 66 §; nya 55 § 4 mom, 64 § 4 mom

Ändring, SFS 1973:1086

  Förarbeten
  Prop. 1973:196
  Omfattning
  ändr. 24 § 1 mom, 54 § 1 mom

Ändring, SFS 1974:341

  Omfattning
  ändr. 76 § 1 mom

Ändring, SFS 1974:945

  Förarbeten
  Prop. 1974:150
  Omfattning
  ändr. 20, 22, 29 §§, 56 § 1, 3 mom, 66 §, 71 § 2 mom, 76 § 1 mom

Ändring, SFS 1975:460

Ändring, SFS 1975:462

  Omfattning
  ändr. 8 §, 19 § 1 mom

Ändring, SFS 1975:817

Ändring, SFS 1975:819

  Omfattning
  ändr. 17 § 3 mom

Förordning (1976:490) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

  Omfattning
  ändr. 24 § 1 mom

Lag (1976:668) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:164
  Omfattning
  upph. 69, 70 §§; ändr. 7 §, 55 § 1 mom, 58 § 2 mom, 68 §, 71 § 2 mom, rubr. närmast före 68 §

Lag (1976:678) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Lag (1976:1047) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Lag (1977:22) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Lag (1977:193) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Lag (1977:339) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Förordning (1977:913) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

  Omfattning
  ändr. 17 § 1 mom, 24 § 1 mom, 25 §, 34 § 2 mom

Lag (1977:1161) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Lag (1977:1177) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:50
  Omfattning
  ändr. 44 § 7 mom, 50, 75 §§; ny 82 a §

Lag (1978:369) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Lag (1979:557) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Lag (1979:902) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:111
  Omfattning
  ändr. 54 § 2 mom, 55 § 1, 3 mom, 56 § 1 mom, 75 §; nytt 76 § 3 mom

Lag (1980:337) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Förordning (1980:408) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

  Omfattning
  ändr. 76 § 2 mom

Lag (1981:591) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:99
  Omfattning
  ändr. 52 §, 54 § 1 mom, rubr. närmast före 52 §

Lag (1981:592) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Lag (1981:873) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Lag (1982:1121) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Lag (1982:1122) om ändring i lagen (1981:592) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Lag (1985:1041) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:44
  Omfattning
  ändr. 45, 82 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:1147) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

Lag (1986:1208) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)

  Omfattning
  ändr. 71 § 1 mom
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1987:10

  Omfattning
  upph.