Godtrosförvärv

Att få äganderätten till en sak trots att någon annan egentligen är den rätte ägaren.

Om någon sålt en sak som denne inte ägde kan köparen under vissa förutsättningar förvärva rätt till saken, s.k. exstinktivt godtrosförvärv, vilket står i kontrast till den ursprungliga ägarens rätt att få tillbaka saken (vindikationstalan).

För lösa saker väger numera vindikationsprincipen tyngre än godtrosförvärvsprincipen (sedan 2003 års lagändring i Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre), så länge som den ursprunglige ägaren drabbats av stöld eller rån. Pengar (som räknas som lös egendom, men inte lösa saker) faller utanför detta. Även för lös egendom som inte stulits (exv. genom bedrägeri) gäller inte vindikationstalans tyngd.

Godtrosförvävsproblematik är en del av den dynamiska sakrätten