Skiljeförfarande

Skiljeförfarande är ett avgörande av en tvist som avgörs av skiljeman eller skiljenämnd istället för av domstol.

Förfarandet är ofta inskrivet i en skiljeklausul i t.ex. ett avtal mellan parterna eller i ett aktiebolags bolagsordning.

Normalt utses tre skiljemän på så så sätt att vardera parten utser en skiljeman och sedan enas de två skiljemännen om en tredje som blir ordförande.

Om parterna inte kan komma överens gäller i Sverige lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Stockholms Handelskammare har ett internationellt etablerat skiljedomsinstitut.