EU-rätt

EU-rätt syftar på den samling rättsakter, som är upprättade genom samarbetet mellan de 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU). Unionen är unik bland andra internationella organisationer eftersom den har ett komplext och högt utvecklat system av interna rättsakter, som har direkt verkan inom rättssystemet hos de enskilda medlemsstaterna.

EU-rätten omfattar, till skillnad från EG-rätten, även beslut inom Europeiska unionens tre pelare, som inkluderar gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) respektive polisiärt och straffrättsligt samarbete (PSS).