Behörighet

Fullmaktens yttre gräns. Vad fullmäktigen kan göra enligt fullmakten. Se 11 § AvtL.

Observera att behörighet och befogenhet sammanfaller vid så kallad § 18-fullmakt. Se även befogenhet och fullmakt.

Exempel: Fullmäktigen X får en skriftlig fullmakt av huvudmannen Y om att X är behörig att köpa en bil å Y:s vägnar för 75 000 kr.

På vägen till bilaffären ringer Y till X och säger att bilen ska vara röd. Hos bilhandlaren (tredje man) köper X en grön bil för 75 000 kr. Bilhandlaren har ingen aning om att X har fått instruktioner om vilken färg bilen skulle ha av Y (han är i god tro).

X har handlat inom sin behörighet enligt fullmakten och bilköpet är direkt bindande mellan Y och bilhandlaren. X har dock inte följt Y:s instruktioner om att bilen skulle vara röd. X har alltså handlat utanför sin befogenhet. Eftersom bilhandlaren var i god tro har X ändå bundit Y till bilköpet genom sitt handlande.

Beskrivningen avser den avtals/mellanmansrättsliga betydelsen.