God man

God man används ofta som beteckning på person som utses att bevaka annans rätt. Sådan god man kan utses enligt

Två gode män ska utses enligt