LIFS 2013:3: Lotteriinspektionens föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor
LIFS 2017:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (LIFS 2015:3)
LIFS 2016:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om avgifter för kontroll och tillsyn;1
LIFS 2014:2: Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000)
LIFS 2014:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av vissa lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor (LIFS 2002:1)
LIFS 2004:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om tillståndsgivning för bingospel
LIFS 2013:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om spelkonsekvensanalys
LIFS 2017:2: Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism