Samäganderätt

Samäganderätt är när flera personer gemensamt äger egendom.

Personerna kan äga lika stor del i det gemensamma godset men de kan även äga olika stora andelar. Regler om samäganderätt finns i lag (1904:48 s 1) om samäganderätt.