Författningar utgivna av Bolagsverket

BOLFS 2019:2: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning

2019-06-14

BOLFS 2019:1: Patentombudsnämndens föreskrifter om införande av professionell vidareutbildning för auktoriserade patentombud enligt 3 § lagen (2010:1053) om auktorisation av patentombud samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriften

2019-03-26

BOLFS 2018:1: Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2018:1) om elektronisk ingivning av årsredovisningshandlingar för aktiebolag

2018-08-18

BOLFS 2017:2: Bolagsverkets föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän

2018-08-18

BOLFS 2017:1: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2007:1) om elektronisk ingivning och betalning av kungörelser i Postoch Inrikes Tidningar

2018-08-18

BOLFS 2015:1: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

2018-08-18

BOLFS 2014:1: Föreskrifter om ändring i Patentombudsnämndens föreskrifter (2011:1) om avläggande av kunskapsprov för auktorisation

2018-08-18

BOLFS 2013:1: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

2018-08-18

BOLFS 2012:1: Patentombudsnämndens allmänna råd med vägledande regler om god patentombudssed enligt 5 § lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud

2018-08-18

BOLFS 2011:1: Patentombudsnämndens föreskrifter om avläggande av kunskapsprov för auktorisation

2018-08-18

BOLFS 2009:4: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

2018-08-18

BOLFS 2009:3: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

2018-08-18

BOLFS 2009:2: Bolagsverkets föreskrifter om inteckningsbrevsregister

2018-08-18

BOLFS 2009:1: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning

2018-08-18

BOLFS 2008:2: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

2018-08-18

BOLFS 2008:1: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

2018-08-18

BOLFS 2007:1: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning och betalning av kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar

2018-08-18

BOLFS 2006:5: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av BOLFS 2006:5 Utkom från trycket handlingar enligt årsredovisningslagen

2018-08-18

BOLFS 2006:4: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt aktiebolagslagen m.m.

2018-08-18

BOLFS 2006:3: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets Bolagsverkets föreskrifter om avgifter förföreskrifter bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning

2018-08-18

BOLFS 2006:2: Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt förhandsgranskning av olika slag

2018-08-18

BOLFS 2006:1: Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis om uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret

2018-08-18

BOLFS 2004:7: Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och underrättelser om uppgifter i näringsförbudsregistret

2018-08-18

BOLFS 2004:6: Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och uppgifter i registret för fysiska personers och dödsbons konkurser

2018-08-18

BOLFS 2004:5: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt handelsregisterförordningen

2018-08-18

BOLFS 2004:4: Bolagsverkets föreskrifter om företagsinteckning

2018-08-18

BOLFS 2004:2: Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt för förhandsgranskning av olika slag

2018-08-18

BOLFS 2004:1: Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis om uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret

2018-08-18