Naturvårdslagen

Naturvårdslagen (1964:822) upphävdes 1997 och ersattes av bestämmelser i miljöbalken.