Borgen

Borgen innebär att en fysisk person eller en juridisk person, åtar sig ekonomisktansvar för någon annan, ofta betecknad gäldenären.

Åtagandet riktar sig mot borgenären. Ett löfte till gäldenären att teckna borgen är inget borgensåtagande.

Ansvaret innebär oftast betalning men det kan också omfatta fullgörelse av något annat slag till exempel fullgörelse av ett avtal eller en entreprenad.

Borgensansvaret är inte självständigt utan är en form av sidoförpliktelse till huvudförbindelsen för vilken borgen tecknats. Borgen är vanligast vid så kallat penninglån – av juristerna betecknade försträckning – vilket oftast är ett lån i bank eller av annat kreditinstitut. Borgen kan tecknas för alla typer av avtal, som hyresavtal eller fullföljande av ett avtal eller en entreprenad.

De viktigaste reglerna om borgen finns i 10 kap 8 § Handelsbalken och följande paragrafer.

I lagtexten betecknas borgensmannen gammalmodigt som löftesman. Det modernare ordet borgensman är att föredra. Det gäller bara att hålla isär begreppen och inte kalla honom borgenär.