Förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-02
Ändring införd
SFS 2000:866 i lydelse enligt SFS 2017:116
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Förordning (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
 • SKVFS 2010:24: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2011 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2011 samt fr.o.m. 2012 års taxering
 • SKVFS 2020:3: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2019:21: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2007:20: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att tillämpas vid 2008 års taxering
 • SKVFS 2020:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2020
 • SKVFS 2008:21: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2009 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 2010 års taxering
 • SKVFS 2013:15: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2014 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2011:23: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2012
 • RSFS 2002:29: Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2002 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering
 • SKVFS 2012:10: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2012
 • SKVFS 2009:25: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2009 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 2010 års taxering
 • SKVFS 2010:21: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel
 • SKVFS 2007:21: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel
 • SKVFS 2010:22: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2010:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2011 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2011 års taxering
 • SKVFS 2010:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2011 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2011 års taxering
 • SKVFS 2011:9: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2010:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2011 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2011 samt fr.o.m. 2012 års taxering
 • SKVFS 2008:18: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2008 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering
 • SKVFS 2007:23: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2008 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering
 • SKVFS 2007:18: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:30) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering
 • SKVFS 2006:30: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering;1
 • SKVFS 2017:10: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2016:22: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2011:11: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel
 • SKVFS 2016:10: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2015:15: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2008:19: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk
 • SKVFS 2012:7: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2012
 • SKVFS 2017:4: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2017
 • SKVFS 2009:24: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:6) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2010 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2010 års taxering
 • SKVFS 2009:6: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2010 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2010 års taxering
 • SKVFS 2008:11: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2009 och vid 2010 års taxering
 • SKVFS 2010:20: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk
 • SKVFS 2009:4: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2009 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2009 års taxering
 • SKVFS 2008:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2009 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2009 års taxering
 • RSFS 2001:23: Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil av årsmodell 1992-2001 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 2003 års taxering
 • SKVFS 2005:16: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering;1
 • SKVFS 2011:10: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk
 • SKVFS 2007:8: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:30) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering;1
 • SKVFS 2008:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2008 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2008 års taxering
 • SKVFS 2007:3: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2008 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2008 års taxering
 • SKVFS 2017:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån
 • RSFS 2001:26: Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 2002 års taxering;1
 • SKVFS 2017:11: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2018
 • SKVFS 2014:11: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2014 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2013:17: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk
 • SKVFS 2013:11: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2013 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2012:23: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2013 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2008:20: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel
 • SKVFS 2013:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2013 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2013 års taxering
 • SKVFS 2012:3: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2013 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2013 års taxering
 • SKVFS 2012:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2012
 • SKVFS 2018:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2017:23: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2012:11: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2013
 • SKVFS 2010:11: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:33) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2010 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2010 samt fr.o.m. 2011 års taxering
 • SKVFS 2009:33: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2010 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2010 samt fr.o.m. 2011 års taxering
 • SKVFS 2013:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2013
 • SKVFS 2014:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2013
 • SKVFS 2019:11: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2020
 • SKVFS 2009:36: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk
 • SKVFS 2015:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2015
 • SKVFS 2014:5: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2014
 • SKVFS 2017:22: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel
 • RSFS 2003:39: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:39) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering
 • SKVFS 2008:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2008 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering
 • SKVFS 2016:21: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel
 • SKVFS 2016:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2019:10: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:27) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2018:27: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2017:3: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2011:12: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2012 och vid 2013 års taxering
 • SKVFS 2018:18: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel
 • SKVFS 2014:16: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015
 • SKVFS 2018:13: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2015:23: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk
 • SKVFS 2016:4: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2016
 • SKVFS 2014:20: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk
 • SKVFS 2012:15: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk
 • SKVFS 2016:11: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2017
 • SKVFS 2019:23: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk
 • RSFS 2003:31: Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering
 • SKVFS 2010:12: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2011 och vid 2012 års taxering
 • SKVFS 2015:11: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:19) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2014:19: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2013:14: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2014
 • SKVFS 2017:2: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:4) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2016
 • SKVFS 2019:3: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:27) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2007:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:7) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2007 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2007 års taxering
 • SKVFS 2015:22: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel
 • SKVFS 2010:6: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:33) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2010 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2010 samt fr.o.m. 2011 års taxering
 • SKVFS 2011:3: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2010:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2011 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2011 samt fr.o.m. 2012 års taxering
 • SKVFS 2011:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2012 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2012 års taxering
 • SKVFS 2018:15: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2019
 • SKVFS 2009:26: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2010 och vid 2011 års taxering
 • SKVFS 2011:19: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2012 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2012 års taxering
 • SKVFS 2009:15: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2009 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 2010 års taxering
 • SKVFS 2007:15: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2008 och vid 2009 års taxering
 • SKVFS 2020:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2019
 • SKVFS 2019:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2019
 • SKVFS 2013:21: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel
 • SKVFS 2014:13: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2014 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2018:2: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:4) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2017
 • SKVFS 2009:37: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel
 • SKVFS 2006:25: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:28) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2006 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering
 • SKVFS 2013:3: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2013 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2018:3: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2018
 • SKVFS 2015:3: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:19) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån
 • SKVFS 2018:19: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk
 • SKVFS 2016:2: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2015
 • SKVFS 2019:24: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel
 • SKVFS 2019:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2018
 • SKVFS 2016:20: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk
 • SKVFS 2014:21: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel
 • SKVFS 2012:16: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel
 • SKVFS 2015:13: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2016
 • SKVFS 2017:21: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

1 §  Regeringen bemyndigar Skatteverket att meddela verkställighetsföreskrifter i fråga om

 1. genomsnittliga produktionskostnader för djur enligt 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229),
 2. genomsnittspris för lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag,
 3. nybilspriser enligt 61 kap.57 §§ samma lag, och
 4. fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. 2 § och skattereduktion enligt 67 kap. 3 § samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) enligt 64 kap. 6 § samma lag. Förordning (2017:116).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. Förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) skall upphöra att gälla vid utgången av år 2000. Den upphävda förordningen gäller dock i fråga om föreskrifter som skall tillämpas vid 2001 och tidigare års taxeringar.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:1016) om ändring i förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)

Omfattning
ändr. författningsrubr., förordningen
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2017:116) om ändring i förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2017-04-01