Författningar utgivna av Skatteverket

SKVFS 2024:5: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen

2024-06-25

SKVFS 2024:4: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2024 vid värdering av bilförmån

2024-05-07

SKVFS 2024:3: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2024

2024-03-12

SKVFS 2024:2: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2023

2024-02-13

SKVFS 2024:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2024 vid värdering av bilförmån

2024-01-30

SKVFS 2023:24: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2024 vid värdering av bilförmån

2023-12-19

SKVFS 2023:23: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2023-12-19

SKVFS 2023:22: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2023-12-19

SKVFS 2023:21: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2024

2023-12-12

SKVFS 2023:20: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2024

2023-12-12

SKVFS 2023:19: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2024

2023-12-12

SKVFS 2023:18: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2024

2023-12-12

SKVFS 2023:17: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2024

2023-12-12

SKVFS 2023:16: Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift

2023-12-12

SKVFS 2023:15: Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2022

2023-12-12

SKVFS 2023:14: Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2024

2023-12-12

SKVFS 2023:13: Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2024 och 2025 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning

2023-10-31

SKVFS 2023:12: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:34) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån

2023-10-24

SKVFS 2023:11: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2024

2023-10-24

SKVFS 2023:10: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2025 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter samt täktmark

2023-09-19

SKVFS 2023:9: Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2024 års förenklade fastighetstaxering

2023-08-22

SKVFS 2023:8: Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2024

2023-08-22

SKVFS 2023:7: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen

2023-07-20

SKVFS 2023:6: Skatteverkets föreskrifter om identitetskontroll vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer

2023-08-22

SKVFS 2023:5: Skatteverkets föreskrifter om identitetskontroll hos Skatteverket

2023-08-22

SKVFS 2023:4: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:34) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån

2023-05-30

SKVFS 2023:3: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2023

2023-03-14

SKVFS 2023:2: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2022

2023-02-14

SKVFS 2023:1: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen

2023-05-02

SKVFS 2022:34: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån

2022-12-20

SKVFS 2022:33: Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:45) om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

2022-12-20

SKVFS 2022:32: Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om skatt på energi

2022-12-20

SKVFS 2022:31: Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om alkoholskatt

2022-12-20

SKVFS 2022:30: Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om tobaksskatt

2022-12-20

SKVFS 2022:28: Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om skatt på energi

2022-12-20

SKVFS 2022:27: Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om alkoholskatt

2022-12-20

SKVFS 2022:26: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2022-12-20

SKVFS 2022:25: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2022-12-20

SKVFS 2022:24: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2023

2022-12-15

SKVFS 2022:23: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023

2022-12-15

SKVFS 2022:22: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2023

2022-12-15

SKVFS 2022:21: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2023

2022-12-15

SKVFS 2022:20: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2023

2022-12-15

SKVFS 2022:19: Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:13) om hantering av förenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

2022-12-06

SKVFS 2022:18: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:8) om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter

2022-12-06

SKVFS 2022:17: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

2022-12-06

SKVFS 2022:16: Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter

2022-12-06

SKVFS 2022:15: Skatteverkets föreskrifter om märkning av cigarettförpackningar

2022-12-06

SKVFS 2022:14: Skatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik

2022-12-06

SKVFS 2022:12: Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

2022-12-06

SKVFS 2022:11: Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2023

2022-12-06

SKVFS 2022:10: Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2021

2022-12-06

SKVFS 2022:9: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen

2022-10-25

SKVFS 2022:8: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:29) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån

2022-10-25

SKVFS 2022:7: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2023

2022-10-25

SKVFS 2022:6: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2024 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter

2022-09-20

SKVFS 2022:5: Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2023 års allmänna fastighetstaxering

2022-08-23

SKVFS 2022:4: Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2023

2022-08-23

SKVFS 2022:3: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:29) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån

2022-05-31

SKVFS 2022:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2022

2022-03-15

SKVFS 2022:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2021

2022-02-15

SKVFS 2021:31: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2021-12-21

SKVFS 2021:30: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2021-12-21

SKVFS 2021:29: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån

2021-12-21

SKVFS 2021:28: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2022

2021-12-07

SKVFS 2021:27: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2022

2021-12-07

SKVFS 2021:26: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2022

2021-12-07

SKVFS 2021:25: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2022

2021-12-07

SKVFS 2021:24: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022

2021-12-07

SKVFS 2021:23: Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2022

2021-12-07

SKVFS 2021:22: Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2020

2021-12-07

SKVFS 2021:21: Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:37) om skatt på annonser och reklam

2021-11-30

SKVFS 2021:20: Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2022 och 2023 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning

2021-11-30

SKVFS 2021:19: Skatteverkets föreskrifter om digital bekräftelse av föräldraskap

2021-11-30

SKVFS 2021:18: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister

2021-11-25

SKVFS 2021:17: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister

2021-11-24

SKVFS 2021:16: Skatteverkets föreskrifter om standardexport av data i journalminne från kassaregister

2021-11-24

SKVFS 2021:15: Skatteverkets föreskrifter om konto- och värdefackssystem

2021-11-24

SKVFS 2021:14: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån

2021-11-02

SKVFS 2021:13: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2022

2021-10-19

SKVFS 2021:12: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2023 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter

2021-09-28

SKVFS 2021:11: Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2022

2021-08-24

SKVFS 2021:10: Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2022 års förenklade fastighetstaxering

2021-08-24

SKVFS 2021:9: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:14) om identitetskort

2021-06-22

SKVFS 2021:8: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:7) om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

2021-06-15

SKVFS 2021:7: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs

2021-06-16

SKVFS 2021:6: Skatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik

2021-06-16

SKVFS 2021:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån

2021-06-01

SKVFS 2021:4: Skatteverkets föreskrifter om krav på identifiering vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer

2021-06-01

SKVFS 2021:3: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2021

2021-03-16

SKVFS 2021:2: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2020

2021-02-16

SKVFS 2021:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:5) om utlämnande av uppgifter ut SPAR

2021-02-02

SKVFS 2020:23: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån

2021-01-08

SKVFS 2020:22: Skatteverkets föreskrifter om begäran om utbetalning för installation av grön teknik

2020-12-15

SKVFS 2020:21: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2020-12-15

SKVFS 2020:20: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2020-12-15

SKVFS 2020:19: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushållsarbete

2020-12-15

SKVFS 2020:18: Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2021

2020-12-09

SKVFS 2020:17: Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2019

2020-12-09

SKVFS 2020:16: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2021

2020-12-04

SKVFS 2020:15: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2021

2020-12-04

SKVFS 2020:14: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2021

2020-12-04

SKVFS 2020:13: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2021

2020-12-04

SKVFS 2020:12: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021

2020-12-04

SKVFS 2020:11: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister

2020-12-02

SKVFS 2020:10: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister

2020-12-02

SKVFS 2020:9: Skatteverkets föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister

2020-12-02

SKVFS 2020:8: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2021

2020-11-17

SKVFS 2020:7: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020 vid värdering av bilförmån

2021-01-08

SKVFS 2020:6: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2022 års förenklade fastighetstaxering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter

2020-09-17

SKVFS 2020:5: Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2021

2020-08-25

SKVFS 2020:4: Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2021 års allmänna fastighetstaxering

2020-08-25

SKVFS 2020:3: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020 vid värdering av bilförmån

2021-01-08

SKVFS 2020:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2020

2020-03-10

SKVFS 2020:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2019

2020-02-18

SKVFS 2019:24: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2020-01-12

SKVFS 2019:23: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2020-01-12

SKVFS 2019:22: Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2020

2020-01-12

SKVFS 2019:21: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020 vid värdering av bilförmån

2021-01-08

SKVFS 2019:20: Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2020 och 2021 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning

2020-01-12

SKVFS 2019:19: Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning

2020-01-12

SKVFS 2019:18: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2020

2020-01-12

SKVFS 2019:17: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2020

2020-01-12

SKVFS 2019:16: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2020

2020-01-12

SKVFS 2019:15: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2020

2020-01-12

SKVFS 2019:14: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2020

2020-01-12

SKVFS 2019:13: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushållsarbete

2020-01-12

SKVFS 2019:12: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2020

2020-01-12

SKVFS 2019:11: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2020

2019-11-05

SKVFS 2019:10: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:27) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån

2021-01-08

SKVFS 2019:9: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2021 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter

2019-09-24

SKVFS 2019:8: Skatteverkets föreskrifter om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter

2019-08-27

SKVFS 2019:7: Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2020 års förenklade fastighetstaxering

2019-08-20

SKVFS 2019:6: Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2020

2019-08-20

SKVFS 2019:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:14) om identitetskort

2019-06-11

SKVFS 2019:4: Skatteverkets föreskrifter om uttag av vägavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret

2021-01-08

SKVFS 2019:3: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:27) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån

2021-01-08

SKVFS 2019:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2019

2021-01-08

SKVFS 2019:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2018

2021-01-08

SKVFS 2018:29: Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister

2018-12-19

SKVFS 2018:28: Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2019 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning

2018-12-19

SKVFS 2018:27: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån

2021-01-08

SKVFS 2018:26: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:25: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:24: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:23: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:22: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:21: om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:19) om vilka guldmynt som är att anse som investeringsguld

2018-12-12

SKVFS 2018:20: Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2019

2018-12-11

SKVFS 2018:19: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2018-12-11

SKVFS 2018:18: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2018-12-11

SKVFS 2018:17: Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att i en skattedeklaration ange utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande och medborgarskap

2018-12-11

SKVFS 2018:16: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift

2018-12-11

SKVFS 2018:15: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2019

2018-11-06

SKVFS 2018:14: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2019

2018-11-06

SKVFS 2018:13: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån

2021-01-08

SKVFS 2018:12: Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i Skatteverkets beskattningsdatabas

2018-10-23

SKVFS 2018:11: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:14) om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200)

2021-01-08

SKVFS 2018:10: Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter

2018-10-02

SKVFS 2018:9: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2020 års förenklade fastighetstaxering av lantbruksenheter

2018-09-18

SKVFS 2018:8: Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering

2021-01-08

SKVFS 2018:7: Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2019

2018-08-21

SKVFS 2018:6: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:6) om personalliggare

2018-08-18

SKVFS 2018:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån

2021-01-08

SKVFS 2018:4: Skatteverkets föreskrifter om i vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige

2018-08-18

SKVFS 2018:3: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2018

2021-01-08

SKVFS 2018:2: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:4) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2017

2018-08-18

SKVFS 2018:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:1) om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall

2018-08-18

SKVFS 2017:28: Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:1) om dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap

2020-01-12

SKVFS 2017:27: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister

2020-01-12

SKVFS 2017:26: Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2018 för försäljning av biljetter som registreras i ett externt webbaserat försäljningssystem

2020-01-12

SKVFS 2017:25: Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2018 och 2019 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser vissa lotterier enligt lotterilagen

2020-01-12

SKVFS 2017:24: Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister

2020-01-12

SKVFS 2017:23: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån

2020-01-12

SKVFS 2017:22: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2020-01-12

SKVFS 2017:21: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2020-01-12

SKVFS 2017:20: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2018

2020-01-12

SKVFS 2017:19: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2018

2020-01-12

SKVFS 2017:18: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2018

2020-01-12

SKVFS 2017:17: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2018

2020-01-12

SKVFS 2017:16: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2018

2020-01-12

SKVFS 2017:15: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2018

2020-01-12