Författningar utgivna av Skatteverket

SKVFS 2019:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:14) om identitetskort

2019-06-11

SKVFS 2019:4: Skatteverkets föreskrifter om uttag av vägavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret

2019-05-28

SKVFS 2019:3: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:27) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån

2019-05-14

SKVFS 2019:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2019

2019-03-06

SKVFS 2019:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2018

2019-02-05

SKVFS 2018:29: Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister

2018-12-19

SKVFS 2018:28: Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2019 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning

2018-12-19

SKVFS 2018:27: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån

2018-12-19

SKVFS 2018:26: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:25: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:24: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:23: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:22: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:21: om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:19) om vilka guldmynt som är att anse som investeringsguld

2018-12-12

SKVFS 2018:20: Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2019

2018-12-11

SKVFS 2018:19: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2018-12-11

SKVFS 2018:18: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2018-12-11

SKVFS 2018:17: Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att i en skattedeklaration ange utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande och medborgarskap

2018-12-11

SKVFS 2018:16: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift

2018-12-11

SKVFS 2018:15: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2019

2018-11-06

SKVFS 2018:14: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2019

2018-11-06

SKVFS 2018:13: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån

2018-10-30

SKVFS 2018:12: Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i Skatteverkets beskattningsdatabas

2018-10-23

SKVFS 2018:11: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:14) om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200)

2018-10-09

SKVFS 2018:10: Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter

2018-10-02

SKVFS 2018:9: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2020 års förenklade fastighetstaxering av lantbruksenheter

2018-09-18

SKVFS 2018:8: Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering

2018-08-21

SKVFS 2018:7: Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2019

2018-08-21

SKVFS 2018:6: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:6) om personalliggare

2018-08-18

SKVFS 2018:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån

2018-08-18

SKVFS 2018:4: Skatteverkets föreskrifter om i vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige

2018-08-18

SKVFS 2018:3: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2018

2018-08-18

SKVFS 2018:2: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:4) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2017

2018-08-18

SKVFS 2018:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:1) om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall

2018-08-18