Stämpelskatt

Den skatt som ska betalas till inskrivningsmyndigheten i samband med ett fastighetsförvärv.

Detta regleras i Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Se Lantmäteriets hemsida för mer information.