Gåva

Äganderättsöverlåtelse utan motprestation.

En benefikrättshandling där egendom byter ägare utan att motprestation krävs (om gåvan är föranledd av en prestation, men inte direkt en betalning, kallas detta en remuneratorisk gåva). Ett löfte eller utfästelse om gåva är inte bindande (1 § GåvoL), men gåvan är fullbordad när egendomen kommit i gåvotagarens besittning (jfr traditionsprincipen).

Om löfte om gåva skett i form av skuldebrev är den bindande när skuldebrevet är mottaget. Dock är en sådan gåva inte gällande mot givarens borgenärer.