Plan- och bygglag (2010:900)

(PBL)

Departement
Finansdepartementet SPN BB
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
SFS 2010:900 i lydelse enligt SFS 2020:603