Skuldsanering

Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen enligt skuldsaneringslagen (2006:548).

Skuldsanering handläggs av Kronofogden.