Författningar utgivna av Domstolsverket

DVFS 2019:14: Domstolsverkets föreskrifter om helgberedskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

2020-01-12

DVFS 2019:13: Domstolsverkets föreskrifter för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera

2020-01-12

DVFS 2019:12: Domstolsverkets föreskrifter om miljöboken

2020-01-12

DVFS 2019:11: Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa

2020-01-12

DVFS 2019:10: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan

2020-01-12

DVFS 2019:9: Domstolsverkets föreskrifter om konkursförvaltartaxa

2020-01-12

DVFS 2019:8: Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap

2020-01-12

DVFS 2019:7: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt

2020-01-12

DVFS 2019:6: Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg

2020-01-12

DVFS 2019:5: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt

2020-01-12

DVFS 2019:4: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2015:4) om intern styrning och kontroll

2020-01-12

DVFS 2019:3: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:11) för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera

2020-01-12

DVFS 2019:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

2020-01-12

DVFS 2019:1: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 2018:9: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare om tolktaxa

2020-01-12

DVFS 2018:8: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan

2020-01-12

DVFS 2018:7: Domstolsverkets föreskrifter om konkursförvaltartaxa

2020-01-12

DVFS 2018:6: Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap

2020-01-12

DVFS 2018:5: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt

2020-01-12

DVFS 2018:4: Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg

2020-01-12

DVFS 2018:3: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt

2020-01-12

DVFS 2018:2: Domstolsverkets föreskrifter om allmän domstols rapportering i vissa mål och ärenden enligt föräldrabalken

2020-01-12

DVFS 2018:1: Domstolsverkets föreskrifter om allmän domstols rapportering enligt förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

2020-01-12

DVFS 2017:17: Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa

2018-08-18

DVFS 2017:16: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan

2018-08-18

DVFS 2017:15: Domstolsverkets föreskrifter om konkursförvaltartaxa

2018-08-18

DVFS 2017:14: Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap

2018-08-18

DVFS 2017:13: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt

2018-08-18

DVFS 2017:12: Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg

2018-08-18

DVFS 2017:11: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt

2018-08-18

DVFS 2017:10: Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2017:10) om personuppgiftsbehandling i Vera.

2020-01-12

DVFS 2017:9: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:3) för Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna om registrering av mål i Vera [1]

2020-01-12

DVFS 2017:8: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:3) för förvaltningsrätt om registrering av mål i Vera [1]

2020-01-12

DVFS 2017:7: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) [1] om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

2020-01-12

DVFS 2017:6: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:11) för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera

2020-01-12

DVFS 2017:5: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]

2020-01-12

DVFS 2017:4: Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Pensionsmyndigheten

2020-01-12

DVFS 2017:3: Domstolsverkets föreskrifter om betalning av avgift enligt 3 kap. 11 § första stycket 5 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

2020-01-12

DVFS 2017:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:5) om redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter m.m.

2020-01-12

DVFS 2017:1: Domstolsverkets föreskrifter för ekonomiadministrativ verksamhet

2020-01-12

DVFS 2016:18: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:3) för Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna om registrering av mål i Vera [1]

2020-01-12

DVFS 2016:17: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:3) för förvaltningsrätt om registrering av mål i Vera [1]

2020-01-12

DVFS 2016:16: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2012:15) om rättshjälp [1]

2020-01-12

DVFS 2016:15: Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa

2018-08-18

DVFS 2016:14: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan

2018-08-18

DVFS 2016:13: Domstolsverkets föreskrifter om konkursförvaltartaxa

2018-08-18

DVFS 2016:12: Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap

2018-08-18

DVFS 2016:11: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt

2018-08-18

DVFS 2016:10: Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg

2018-08-18

DVFS 2016:9: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt

2018-08-18

DVFS 2016:8: Domstolsverkets föreskrifter om beteckning på mål och ärenden i allmän domstol

2020-01-12

DVFS 2016:7: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]

2020-01-12

DVFS 2016:6: Notarienämndens föreskrifter om ändring av Notarienämndens föreskrifter (DVFS 2013:1) för notarietjänstgöring vid domstol

2020-01-12

DVFS 2016:5: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1999:26) för Högsta domstolen att tillhandahålla Rikspolisstyrelsen uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft

2020-01-12

DVFS 2016:4: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) [1] om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

2020-01-12

DVFS 2016:3: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:8) för hovrätt att tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft

2020-01-12

DVFS 2016:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) [1] för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 2016:1: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]

2020-01-12

DVFS 2015:5: Domstolsverkets föreskrifter om informationssäkerhet för gemensamma IT-system

2020-01-12

DVFS 2015:4: Domstolsverkets föreskrifter om intern styrning och kontroll

2020-01-12

DVFS 2015:3: Domstolsverkets föreskrifter om uppgiftsskyldighet avseende näringsförbud

2020-01-12

DVFS 2015:2: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)

2020-01-12

DVFS 2015:1: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)

2020-01-12

DVFS 2014:27: Domstolsverkets föreskrifter om sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i förvaltningsrätt innan gallring i Vera

2020-01-12

DVFS 2014:19: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål 1)

2020-01-12

DVFS 2014:18: (Titel saknas)

2020-01-12

DVFS 2014:17: Notarienämndens föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2014:16: Notarienämndens föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2014:15: Notarienämndens föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2014:14: Notarienämndens föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2014:13: Notarienämndens föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2014:12: Notarienämndens föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2014:11: Notarienämndens föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2014:10: Notarienämndens föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2014:9: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) 1) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

2020-01-12

DVFS 2014:8: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) 1) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 2014:7: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:5) för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera

2020-01-12

DVFS 2014:6: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:3) för Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna om registrering av mål i Vera

2020-01-12

DVFS 2014:5: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:3) för förvaltningsrätt om registrering av mål i Vera

2020-01-12

DVFS 2014:4: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:15) för arrendenämnderna och hyresnämnderna om registrering av ärenden i Vera

2020-01-12

DVFS 2014:3: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:11) för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera

2020-01-12

DVFS 2014:2: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 2014:1: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) 1) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

2020-01-12

DVFS 2013:7: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2012:15) om rättshjälp

2020-01-12

DVFS 2013:6: Föreskrifter om ändring i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2013:2) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

2020-01-12

DVFS 2013:5: (Titel saknas)

2020-01-12

DVFS 2013:4: Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:2) för beredning av fastighetsböcker och tomträttsböcker,

2020-01-12

DVFS 2013:2: Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

2020-01-12

DVFS 2013:1: Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid domstol

2020-01-12

DVFS 2012:15: Domstolsverkets föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2012:6: (Titel saknas)

2020-01-12

DVFS 2012:5: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) 1) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

2020-01-12

DVFS 2012:4: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) 1) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 2012:3: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) 1) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

2020-01-12

DVFS 2012:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 2011:7: Domstolsverkets föreskrifter om innehållet i information om förenklad delgivning enligt 24 § första stycket delgivningslagen (2010:1932)

2020-01-12

DVFS 2011:6: Domstolsverkets föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2011:5: Domstolsverkets föreskrifter för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera

2020-01-12

DVFS 2011:3: Domstolsverkets föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2011:2: Domstolsverkets föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2010:6: Notarienämndens föreskrifter och allmänna råd för förlängning av notarietjänstgöring

2020-01-12

DVFS 2010:5: Domstolsverkets föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2010:3: Domstolsverkets föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2008:1: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets förskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 2007:8: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i (DVFS 2002:8) för beräkning av ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp

2018-08-18

DVFS 2007:7: Domstolsverkets föreskrifter om sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i tingsrätt och hovrätt inför gallring i Vera

2020-01-12

DVFS 2007:6: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om tingsrätts, hovrätts och högsta domstolens rapportering av beslut om besöksförbud

2020-01-12

DVFS 2007:5: Föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2007:4: Föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2007:3: Föreskrifter

2020-01-12

DVFS 2007:2: Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till nämndemän och jurymän för kostnader för barntillsyn

2020-01-12

DVFS 2006:15: Domstolsverkets föreskrifter för arrendenämnderna och hyresnämnderna om registrering av ärenden i Vera

2020-01-12

DVFS 2006:11: Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera

2020-01-12

DVFS 2006:10: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av bilaga A i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

2020-01-12

DVFS 2006:9: Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 2006:8: Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt att tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft

2020-01-12

DVFS 2006:7: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras

2018-08-18

DVFS 2006:5: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

2020-01-12

DVFS 2006:4: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 2005:2: (Titel saknas)

2020-01-12

DVFS 2003:10: (Titel saknas)

2020-01-12

DVFS 2002:12: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter rörande de allmänna advokatbyråerna

2020-01-12

DVFS 2002:8: Domstolsverkets föreskrifter för beräkning av ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp

2018-08-18

DVFS 2002:1: Domstolsverkets föreskrifter Förordning om ändring i förordningen (DVFS 1996:19) om ledighet för domare

2020-01-12

DVFS 2001:12: Domstolsverkets föreskrifter angående rådgivningsavgift, nedsättning av rådgivningsavgift samt ersättning av allmänna medel till den som har lämnat rådgivning enligt rättshjälpslagen

2018-08-18

DVFS 2001:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

2020-01-12

DVFS 2000:10: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

2020-01-12

DVFS 2000:9: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 2000:7: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 1999:26: Domstolsverkets föreskrifter för Högsta domstolen att tillhandahålla Rikspolisstyrelsen uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft

2020-01-12

DVFS 1999:24: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter för Högsta domstolen om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 1999:23: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 1999:21: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 1999:14: Domstolsverkets föreskrifter om ordningen för att erhålla verkställighet av vissa beslut om betalning till staten

2020-01-12

DVFS 1999:13: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 1999:12: (Titel saknas)

2020-01-12

DVFS 1999:11: Domstolsverkets föreskrifter om hovrätts medverkan i uppbörd av utdömda böter m.m.

2020-01-12

DVFS 1999:10: Domstolsverkets föreskrifter om tingsrätts medverkan i uppbörd av utdömda böter m.m.

2020-01-12

DVFS 1999:9: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 1999:7: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 1998:19: Domstolsverkets föreskrifter om domstolarnas skyldighet att lämna underrättelse till Rättshjälpsmyndigheten om beslut rörande rättshjälp

2018-08-18

DVFS 1998:18: (Titel saknas)

2020-01-12

DVFS 1998:16: (Titel saknas)

2020-01-12

DVFS 1998:7: Domstolsverkets föreskrifter om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

2020-01-12

DVFS 1998:5: Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

2020-01-12

DVFS 1998:4: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

2020-01-12

DVFS 1998:2: Domstolsverkets föreskrifter rörande tjänsteresa/förrättning, tillfällig anställning och dubbel bosättning

2020-01-12

DVFS 1998:1: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa författningar i Domstolsverkets författningssamling

2020-01-12

DVFS 1997:28: Föreskrifter

2020-01-12

DVFS 1997:26: Domstolsverkets föreskrifter om statistikrapportering avseende vissa rättshjälpsuppgifter

2018-08-18

DVFS 1997:14: Domstolsverkets föreskrifter för beräkning av grundavgift och tilläggsavgift när fysisk person söker allmän rättshjälp

2020-01-12

DVFS 1997:12: Domstolsverkets föreskrifter angående betalning av rättshjälpsavgift

2018-08-18

DVFS 1996:19: (Titel saknas)

2020-01-12

DVFS 1995:15: Domstolsverkets föreskrifter för domstol, Rättshjälpsmyndigheten, Statens invandrarverk och polismyndighet att lämna uppgift om beslut rörande rättshjälp m m

2018-08-18

DVFS 1993:26: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter för rapportering av inskrivningsmyndighets expeditionstider m m

2020-01-12

DVFS 1992:21: Domstolsverkets föreskrifter om upphörande av föreskrifter om personundersökartaxa

2020-01-12

DVFS 1992:8: (Titel saknas)

2020-01-12

DVFS 1992:3: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om dagbokföring och statistikregistrering i mål i försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna

2020-01-12

DVFS 1991:16: Domstolsverkets föreskrifter om domstols rapportering i vissa mål och ärenden enligt föräldrabalken

2018-08-18

DVFS 1991:15: Domstolsverkets föreskrifter om domstolarnas skyldighet att lämna underrättelse till rättshjälpsmyndigheten om beslut rörande allmän rättshjälp

2018-08-18

DVFS 1991:8: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av Tillämpningsanvisningar för system S och Ändringar av tillämpningsanvisningar för system S

2020-01-12

DVFS 1991:4: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter i domstolsverkets författningssamling

2020-01-12

DVFS 1989:5: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av anvisningar för rekvisition av aktmaterial m m i skattemål - länsrätt (DVFS 1979:55 B 63)

2020-01-12

DVFS 1988:20: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av Formulär till målförteckning och dagboksblad samt föreskrifter om dagbokföring m m för mellankommunala skatterätten (DVFS 1983:18 B 82)

2020-01-12

DVFS 1988:1: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa författningar i domstolsverkets författningssamling

2020-01-12

DVFS 1987:34: Domstolsverkets föreskrifter för hovrätts och högsta domstolens rapportering enligt 3 § 1 stycket förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

2018-08-18

DVFS 1987:33: Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätts rapportering enligt 2 § förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

2018-08-18

DVFS 1987:21: Domstolsverkets föreskrifter om upphörande av Föreskrifter för beräkning av maximibeloppet för rättshjälpsavgiften när dödsbo söker allmän rättshjälp

2020-01-12

DVFS 1987:3: (Titel saknas)

2020-01-12

DVFS 1986:10: Domstolsverkets föreskrifter om underrättelse om förbud mot yrkesmässig rådgivning

2020-01-12

DVFS 1978:7: (Titel saknas)

2020-01-12