Alla författningar

Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2019:993) om ändring i lagen (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-12-05

Omfattning: ändr. 30 kap. 25 §
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:980) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2019-12-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:943) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

2019-09-11

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:941) om ändring i skyddslagen (2010:305)

2019-11-20

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:935) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

2019-11-01

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap. 2, 5 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 §§, 6 kap. 1, 3, 4 a §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:929) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2019-11-30

Omfattning: ändr. 16 kap. 2 §, 18 kap. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:928) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:914) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

2019-11-28

Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 5 a, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:906) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

2019-12-05

Omfattning: ändr. 36 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:905) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

2019-11-28

Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:895) om ändring i vapenlagen (1996:67)

2019-12-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:893) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

2019-11-27

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:892) om ändring i lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster

2019-12-05

Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:891) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

2019-11-28

Omfattning: ändr. 19, 22, 23, 24, 50, 51, 58, 62 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:890) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

2019-11-27

Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 15 §, 5 kap. 15 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:886) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

2019-11-28

Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §, 3 kap. 29 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:885) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

2019-10-17

Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 20, 22, 25 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:884) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

2019-09-11

Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 20, 23, 26 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:883) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2019-12-05

Omfattning: ändr. 2, 3, 10, 16, 17, 21 d, 22, 23, 26 f, 28 a, 28 c, 28 d, 28 e §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:881) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

2019-12-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 32 a §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:880) om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

2019-12-05

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:879) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

2019-12-05

Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:876) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

2019-12-05

Omfattning: ändr. 1, 4, 7 a, 15, 40 §§ lagen
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:873) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

2019-12-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 10, 19 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:868) om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

2019-12-05

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:865) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

2019-12-05

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:864) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

2019-11-27

Omfattning: ändr. 5 kap. 11 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:863) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

2018-08-19

Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:861) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

2019-11-28

Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 3 §§, 8 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:858) om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

2019-12-05

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:856) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

2019-12-05

Omfattning: ändr. 2 b §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:854) om ändring i förfogandelagen (1978:262)

2018-08-19

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:853) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

2019-06-19

Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:852) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:847) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings- domstolar

2019-11-27

Omfattning: ändr. 19 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:845) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

2019-11-27

Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:844) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

2019-02-08

Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 3 kap. 11, 12 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:842) om ändring i miljöbalken

2019-12-05

Omfattning: ändr. 9 kap. 6 e §, 15 kap. 37 §, 16 kap. 3 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:841) om ändring i utsökningsbalken

2019-11-30

Omfattning: ändr. 2 kap. 27 §, 10 kap. 16 §, 12 kap. 35 §, 17 kap. 5 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:840) om ändring i jordabalken

2019-12-05

Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:825) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2019-11-28

Omfattning: upph. 10 c, 15 e §§; nuvarande 10 b, 10 d §§ betecknas 16 f, 10 l §§; ändr. 9 a, 10 a, 10 e, 10 i och 10 j §§, den nya 10 l §, 11, 15 a, 15 b, 15 c, 16 a §§, den nya 16 f §, 30, 31 och 34, 35 §§; nya 4 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 m, 10 n, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 g, 16, h, 16, i, 16 j, 16 k, 16 l §§
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU13, Prop. 2018/19:159, Rskr. 2019/20:26

Förordning (2019:820) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

2019-11-28

Omfattning: upph. 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 7 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 2, 5, 6 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37 §§, 7 kap. 1, 2 a, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap. 17, 22, 26, 30 §§, 7 kap. 5 §; nya 1 kap. 5 §, 2 kap. 5 a §, 3 kap. 23 a §, 4 kap. 16 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 §, 3 kap. 23 a §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:816) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2019-11-28

Omfattning: ändr. 3, 5 a, 8 §§, bil.
Ikraftträder: 2019-12-15

Förordning (2019:797) om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

2019-09-27

Omfattning: upph. bil; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 §§, rubr. närmast före 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 25 a, 25 b, 26 §§, närmast före 5, 20 a, 25 c §§; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 e, 6 f, 6 g, 7 a, 7, b, 7, c 7, d, 7 e, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 9 a, 10, 11, 12, 13 a, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e, 14 f, 22, 25 c, 26 a §§, bil, rubr. närmast före 6 a, 6 b, 6 c, 6, d, 6 e, 6 f, 6 g, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 9 a 12, 13 a, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e, 14 f, 16, 17, 18, 19, 22-, 23, 24, 25, 25 c, 26 a §§, närmast efter 6 g, 7 e, 8 e, 9 a, 13 a, 15, 25 §§ bilaga
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:793) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

2019-11-01

Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:780) om riktålder för pension för år 2026

2019-11-28

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:779) om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)

2019-12-05

Omfattning: ändr. 21 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:778) om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

2019-12-05

Omfattning: upph. 11 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:777) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

2019-12-05

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:776) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

2019-12-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:775) om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

2019-12-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Lag (2019:773) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

2019-12-05

Omfattning: ny 1 kap. 1 a §
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12, Rskr. 2019/20:27

Lag (2019:771) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

2019-12-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12, Rskr. 2019/20:27

Lag (2019:770) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

2019-11-28

Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12

Lag (2019:769) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

2019-11-28

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU12, Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158

Lag (2019:768) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

2019-11-28

Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU12, Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158

Lag (2019:767) om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2019-11-28

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Rskr. 2019/20:27, Bet. 2019/20:FiU12, Prop. 2018/19:158

Lag (2019:766) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2019-11-28

Omfattning: ändr. 1 kap. 9, 12 §§, 2 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 45 §, 12 kap. 74, 75, 88, 89 §§, 13 kap. 27 §, 14 kap. 1, 2, 13 §§, 15 kap. 14 §, 18 kap. 12 §, 21 kap. 1, 2 §§; p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:700; nya 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12

Lag (2019:761) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

2019-11-28

Omfattning: ändr. 7, 8, 21 §§
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU12, Prop. 2018/19:158, Rskr. 2019/20:27

Lag (2019:760) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

2019-11-28

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2, 4 §§, 5 kap. 2, 4, 6, 12, 13, 14 §§, 6 kap. 1, 7, 8, 10 §§, 7 kap. 1, 4 §§, 8 kap. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12, Rskr. 2019/20:27

Lag (2019:758) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

2019-11-28

Omfattning: ändr. 6, 16 §§
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12, Rskr. 2019/20:27

Lag (2019:757) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2019-12-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU12, Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158

Lag (2019:755) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

2019-11-28

Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU12, Prop. 2018/19:158, Rskr. 2019/20:27

Lag (2019:754) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

2019-11-28

Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU12, Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158

Lag (2019:752) om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

2019-11-28

Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU12, Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158

Lag (2019:751) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

2019-12-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 5, 6, 7 §§, 2 kap. 1 a, 2, 3 §§, 3 kap. 2, 6 §§, 8 kap. 1 b §, 9 kap. 1, 4 §§; nya 8 kap. 6 §, 9 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 10 kap. 4 b §, rubr. närmast före 9 kap. 9 §, 10 kap. 4 a, 4 b §§
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Rskr. 2019/20:27, Bet. 2019/20:FiU12, Prop. 2018/19:158

Lag (2019:748) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

2019-11-28

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12

Lag (2019:747) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

2019-11-27

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU12, Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158

Lag (2019:744) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

2019-11-27

Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Rskr. 2019/20:27, Bet. 2019/20:FiU12, Prop. 2018/19:158

Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag

2019-11-27

Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12

Lag (2019:736) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

2019-11-27

Omfattning: ändr. 1 kap, 1, 2, 7 §§, 2 kap. 2, 7, 8 §§, 3 kap. 4, 7, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2 kap. 8 §, 3 kap. 9 §; ny rubr. närmast före 2 kap. 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU15, Rskr. 2019/20:38, Prop. 2018/19:150

Lag (2019:735) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

2019-11-27

Omfattning: nya 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU15, Rskr. 2019/20:38, Prop. 2018/19:150

Lag (2019:734) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-12-05

Omfattning: ändr. 13 kap. 10 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:38, Bet. 2019/20:FiU15, Prop. 2018/19:150

Lag (2019:726) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2019-11-28

Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:38, Prop. 2018/19:150, Bet. 2019/20:FiU15

Förordning (2019:723) om ledighet för domare

2019-11-27

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:722) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2020

2019-11-26

Ikraftträder: 2020-01-01

Lag (2019:721) om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

2019-11-26

Omfattning: ändr. 6, 20 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU2, Prop. 2018/19:141, Rskr. 2019/20:15

Tillkännagivande (2019:720) av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar

2019-11-26

Ikraftträder: 2019-11-22

Tillkännagivande (2019:719) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar

2019-11-26

Ikraftträder: 2019-11-22

Tillkännagivande (2019:718) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar

2019-11-26

Ikraftträder: 2019-11-22

Tillkännagivande (2019:717) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter kompletterar

2019-11-26

Ikraftträder: 2019-11-22

Tillkännagivande (2019:716) av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar

2019-11-23

Ikraftträder: 2019-11-22

Tillkännagivande (2019:715) av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar

2019-11-23

Ikraftträder: 2019-11-22

Tillkännagivande (2019:714) av de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657) kompletterar

2019-11-23

Ikraftträder: 2019-11-22

Förordning (2019:713) om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)

2019-11-23

Omfattning: ändr. 8 kap. 9, 19 §§, rubr. närmast före 8 kap. 19 §
Ikraftträder: 2019-12-14

Förordning (2019:712) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

2019-11-23

Omfattning: ändr. 13, 14, 14 a §§; ny 13 a §
Ikraftträder: 2019-12-09

Förordning (2019:711) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

2019-11-23

Omfattning: ändr. 2, 7, 8, 8 a §§; nya 7 a, 8 b §§
Ikraftträder: 2019-12-09

Förordning (2019:710) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

2019-11-23

Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraftträder: 2019-12-14

Förordning (2019:709) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

2019-11-23

Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 c §
Ikraftträder: 2019-12-14

Förordning (2019:708) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

2019-11-23

Omfattning: upph. 8 §; ändr. 3, 7, 11, 12, 15 §§, rubr. närmast före 11 §; nya 3 a, 11 a, 11 b, 12 a, 12 b, 15 a §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder: 2019-12-14

Förordning (2019:707) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

2019-11-23

Omfattning: upph. 8, 9 §§; ändr. 3, 7, 12, 13, 16 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 13 a, 13 b, 16 a §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder: 2019-12-14

Förordning (2019:706) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

2019-11-23

Omfattning: upph. 11 a §; ändr. 4, 14 §§
Ikraftträder: 2019-12-14

Förordning (2019:705) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

2019-11-23

Omfattning: upph. 18 §; ändr. 6, 17, 20 §§
Ikraftträder: 2019-12-14

Förordning (2019:704) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

2019-11-23

Omfattning: upph. 36 §; ändr. 2, 15, 18, 22 a, 24, 30, 30 a, 35 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 30 b §
Ikraftträder: 2019-12-14

Förordning (2019:703) om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

2019-11-23

Omfattning: upph. 5, 9 §§; ändr. 1, 3, 4, 8, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder: 2019-12-14

Förordning (2019:702) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

2019-11-23

Omfattning: ändr. 1 a, 10 §§
Ikraftträder: 2019-12-14

Förordning (2019:701) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

2019-11-23

Omfattning: ny 1 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2019-12-14

Förordning (2019:700) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

2019-11-22

Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:698) om ändring i förordningen (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

2019-11-22

Omfattning: ändr. 7 §; ny 7 a §
Ikraftträder: 2019-12-23

Lag (2019:697) om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

2019-11-20

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:19, Bet. 2019/20:FöU2, Prop. 2018/19:127

Förordning (2019:695) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2020

2019-11-20

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:694) om balanstal för år 2020

2019-11-20

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:693) om inkomstindex för år 2020

2019-11-20

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:692) om inkomstbasbelopp för år 2020

2019-11-20

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:691) om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2019-11-20

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:690) om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2019-11-20

Omfattning: ändr. 14 §; nya 15 a, 17 d, 17 e §§, rubr. närmast före 17 d §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:689) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

2019-11-16

Omfattning: ändr. 4 kap. 10 c §
Ikraftträder: 2019-12-20

Förordning (2019:688) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

2019-11-16

Omfattning: ändr. 8 kap. 3 e §
Ikraftträder: 2019-12-20

Förordning (2019:687) om ändring i skolförordningen (2011:185)

2019-11-16

Omfattning: ändr. 9 kap. 22 a §, 11 kap. 12 a §, 12 kap. 12 a §
Ikraftträder: 2019-12-20

Förordning (2019:686) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

2019-11-16

Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-12-15

Förordning (2019:685) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:684) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:683) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:682) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:681) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:679) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:678) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

2019-11-14

Omfattning: upph. 17, 18 §§; nuvarande 11 a, 11 b §§ betecknas 11 b, 11 c §§; ändr. 2, 3, 8, 8 a, 9, 20, 24 §§; ändr. rubr. närmast före 11 b § sätts före 11 c §; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 11 a §§, rubr. närmast före 7 a, 7 d §§
Ikraftträder: 2019-12-14

Tillkännagivande (2019:677) av de EU-bestämmelser som växtskyddslagen (1972:318) kompletterar

2019-11-14

Ikraftträder: 2019-11-13

Förordning (2019:676) om stöd till byggemenskaper

2019-11-14

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:675) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott, dels ändring i samma förordning

2019-11-14

Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:674) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

2019-11-14

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:673) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

2019-11-14

Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6 §§; ny 1 a §
Ikraftträder: 2019-12-10

Lag (2019:671) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

2019-11-14

Omfattning: upph. rubr. närmast före 19 kap. 11, 13 §§; ändr. 16 kap 16 §, 17 kap. 2 §, 19 kap 9, 11, 12, 13 §§; nya 10 kap. 6 a §, rubr. närmast före 10 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:142, Bet. 2019/20:FiU16, Rskr. 2019/20:18

Lag (2019:670) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

2019-11-14

Omfattning: upph. rubr. närmast före 19 kap. 11, 13 §§; ändr. 17 kap. 16 §, 18 kap. 2 §, 19 kap. 9, 11, 12, 13 §§; nya 10 kap. 5 a §, rubr. närmast före 10 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU16, Prop. 2018/19:142, Rskr. 2019/20:18

Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik

2019-11-14

Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:18, Bet. 2019/20:FiU16, Prop. 2018/19:142

Förordning (2019:667) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

2019-11-14

Omfattning: ändr. 3 §; ny 3 b §
Ikraftträder: 2019-12-01

Förordning (2019:666) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

2019-11-14

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-11-18

Lag (2019:665) om fortsatt giltighet av lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

2019-11-14

Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU3, Rskr. 2019/20:14, Prop. 2018/19:139

Förordning (2019:664) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

2019-11-14

Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Lag (2019:663) om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

2019-11-14

Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:151, Bet. 2019/20:AU3, Rskr. 2019/20:25

Förordning (2019:661) om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2019-11-14

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-12-01

Förordning (2019:660) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

2019-11-14

Omfattning: ändr. 2 a, 2 d §§; ny 2 c §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:659) om ändring i förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne

2019-11-14

Omfattning: upph. 6 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:658) om upphävande av Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 1993:1) om Länsstyrelsens beslutanderätt över bidrag till kulturmiljövård

2019-11-14

Förordning (2019:657) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

2019-11-14

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:656) om ändring i förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader

2019-11-14

Omfattning: nya 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2019-12-01

Förordning (2019:655) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

2019-11-01

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:654) om ändring i förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel

2019-11-01

Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraftträder: 2019-11-01

Lag (2019:653) om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

2019-11-01

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:132, Bet. 2019/20:SfU8, Rskr. 2019/20:13

Lag (2019:648) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

2019-11-01

Omfattning: upph. 4 a §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU6, Rskr. 2019/20:11, Prop. 2018/19:131

Förordning (2019:643) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

2019-11-01

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:641) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

2019-11-16

Omfattning: ändr. 58, 67, 80, 81 §§
Ikraftträder: 2019-11-14

Förordning (2019:640) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

2019-11-01

Omfattning: ändr. 43, 68 §§
Ikraftträder: 2019-11-14

Förordning (2019:639) om ändring i förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

2019-11-01

Omfattning: ändr. 17, 24, 54, 83 §§
Ikraftträder: 2019-11-14

Förordning (2019:638) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

2019-10-25

Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:637) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

2019-10-25

Omfattning: upph. 8 b §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:636) om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

2019-10-25

Omfattning: upph. 5 a §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:635) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

2019-10-25

Omfattning: ändr. 1, 18, 24, 29 §§
Ikraftträder: 2019-11-07

Förordning (2019:633) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

2019-10-24

Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 2 kap. 3 §, 6 kap. 1 c, 4, 5, 6, 7 §§, 7 kap. 1 b §, 10 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 §; nya 2 kap. 3 b §, 6 kap. 1 d §
Ikraftträder: 2019-12-21

Lag (2019:632) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

2019-11-27

Omfattning: upph. 5 kap. 11, 12, 13, 14, 15 §§, 6 kap. 6, 8 §§ ; ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 12 §, 5 kap. 4, 9 §§, 6 kap. 3, 7, 11, 13 §§, 7 kap. 2, 6 §§, 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-12-21
Förarbeten: Rskr. 2019/20:2, Bet. 2019/20:TU2, Prop. 2018/19:116

Förordning (2019:631) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2019-10-24

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-11-19

Förordning (2019:630) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

2019-11-14

Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:629) om ändring i förordningen (2019:160) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

2019-10-24

Omfattning: ändr. 2019:160 utgår

Förordning (2019:625) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

2019-10-24

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-12-01

Förordning (2019:624) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

2019-10-24

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-12-01

Förordning (2019:623) om ändring i bisjukdomsförordningen (1974:212)

2019-10-24

Omfattning: upph. 7 §

Förordning (2019:621) om stöd med anledning av förbudet att fiska torsk i Östersjön

2019-10-23

Ikraftträder: 2019-10-31

Förordning (2019:620) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

2019-10-23

Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:619) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-10-23

Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:616) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

2019-10-19

Omfattning: ny 1 b §
Ikraftträder: 2019-11-15

Lag (2019:614) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

2019-12-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-11-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:137, Bet. 2019/20:TU3, Rskr. 2019/20:3