Författningar utgivna av Finansinspektionen

FFFS 2022:27: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution

2022-12-21

FFFS 2022:26: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

2022-12-21

FFFS 2022:25: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

2022-12-21

FFFS 2022:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2022-12-21

FFFS 2022:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

2022-12-21

FFFS 2022:22: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2022-12-21

FFFS 2022:21: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2022-12-21

FFFS 2022:20: Finansinspektionens föreskrifter om en paneuropeisk privat pensionsprodukt

2022-12-21

FFFS 2022:19: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2022-12-15

FFFS 2022:18: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2022-12-15

FFFS 2022:17: Finansinspektionens föreskrifter om säkerhetsskydd

2022-10-26

FFFS 2022:16: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

2022-06-23

FFFS 2022:15: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2022-06-23

FFFS 2022:14: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2022-06-23

FFFS 2022:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

2022-06-23

FFFS 2022:12: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer

2022-06-23

FFFS 2022:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2022-05-26

FFFS 2022:10: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2022-05-26

FFFS 2022:9: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag

2022-03-16

FFFS 2022:8: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2022-03-16

FFFS 2022:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

2022-03-16

FFFS 2022:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer

2022-03-16

FFFS 2022:5: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

2022-02-24

FFFS 2022:4: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2022-02-24

FFFS 2022:3: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2022-02-24

FFFS 2022:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2022-02-24

FFFS 2022:1: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

2022-01-27

FFFS 2021:37: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2021-12-16

FFFS 2021:36: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

2021-12-15

FFFS 2021:35: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:1) om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

2021-11-17

FFFS 2021:34: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2021-11-17

FFFS 2021:33: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2021-11-17

FFFS 2021:32: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

2021-09-30

FFFS 2021:31: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag

2021-09-16

FFFS 2021:30: (Titel saknas)

2021-09-16

FFFS 2021:29: Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

2021-09-16

FFFS 2021:28: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:9) om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag

2021-08-14

FFFS 2021:27: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

2021-06-25

FFFS 2021:26: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

2021-06-25

FFFS 2021:25: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:13) om rapportering av internt bedömt kapitalbehov

2021-06-25

FFFS 2021:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

2021-06-25

FFFS 2021:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

2021-06-25

FFFS 2021:22: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

2021-06-25

FFFS 2021:21: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

2021-06-25

FFFS 2021:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2021-06-25

FFFS 2021:19: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2021-06-25

FFFS 2021:18: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

2021-06-25

FFFS 2021:17: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag

2021-06-25

FFFS 2021:16: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

2021-06-25

FFFS 2021:15: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

2021-06-25

FFFS 2021:14: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2021-06-25

FFFS 2021:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2021-06-25

FFFS 2021:12: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:4) om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet

2021-06-25

FFFS 2021:11: Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för företag som driver värdepappersrörelse genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter

2021-06-25

FFFS 2021:10: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

2021-06-25

FFFS 2021:9: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag

2021-06-25

FFFS 2021:8: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag

2021-06-25

FFFS 2021:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser

2021-06-25

FFFS 2021:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

2021-06-25

FFFS 2021:5: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag

2021-06-25

FFFS 2021:4: Finansinspektionens föreskrifter om livförsäkringsföretags och tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv

2021-06-25

FFFS 2021:3: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag

2021-06-25

FFFS 2021:2: Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse

2021-05-19

FFFS 2021:1: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

2021-01-27

FFFS 2020:32: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

2020-12-16

FFFS 2020:31: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

2020-12-16

FFFS 2020:30: Föreskrifter om ändring i Finansinspektions föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag

2020-12-16

FFFS 2020:29: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2020-12-16

FFFS 2020:28: om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2000:10) om hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag

2020-12-16

FFFS 2020:27: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter

2020-12-16

FFFS 2020:26: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2020-11-19

FFFS 2020:25: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2020-11-19

FFFS 2020:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

2020-10-15

FFFS 2020:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet

2020-10-15

FFFS 2020:22: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

2020-10-15

FFFS 2020:21: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2020-10-15

FFFS 2020:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag

2020-10-15

FFFS 2020:19: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

2020-10-15

FFFS 2020:18: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

2020-10-15

FFFS 2020:17: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2004:10) för revisorer förordnade av Finansinspektionen

2021-01-05

FFFS 2020:16: om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1993:6) om avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse

2020-10-15

FFFS 2020:15: Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i börser och clearingorganisationer

2020-10-15

FFFS 2020:14: Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

2020-10-15

FFFS 2020:13: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar som har undantag

2020-10-15

FFFS 2020:12: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag

2020-09-17

FFFS 2020:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag

2021-07-03

FFFS 2020:10: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2020-09-17

FFFS 2020:9: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om utländska kreditinstituts rapportering för betydande filialer i Sverige

2021-08-14

FFFS 2020:8: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser

2020-06-18

FFFS 2020:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2020-06-18

FFFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2020-05-20

FFFS 2020:5: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder

2020-05-20

FFFS 2020:4: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution

2020-04-27

FFFS 2020:3: Finansinspektionens allmänna råd om undantag från amorteringskrav på grund av särskilda skäl

2020-04-27

FFFS 2020:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

2020-03-17

FFFS 2020:1: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2020-02-20

FFFS 2019:28: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-01-08

FFFS 2019:27: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet

2020-01-08

FFFS 2019:26: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

2020-01-08

FFFS 2019:25: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

2020-01-08

FFFS 2019:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens

2020-01-08

FFFS 2019:23: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

2020-01-08

FFFS 2019:22: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag

2020-01-08

FFFS 2019:21: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

2021-06-25

FFFS 2019:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

2020-01-08

FFFS 2019:19: Finansinspektionens föreskrifter om pensionsstiftelser

2020-01-08

FFFS 2019:18: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2020-01-08

FFFS 2019:17: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2020-01-08

FFFS 2019:16: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-06-20

FFFS 2019:15: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2019-06-20

FFFS 2019:14: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer

2019-06-20

FFFS 2019:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter

2019-06-20

FFFS 2019:12: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

2019-06-20

FFFS 2019:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

2019-06-20

FFFS 2019:10: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2019-06-19

FFFS 2019:9: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

2019-06-19

FFFS 2019:8: Finansinspektionens föreskrifter om produktingripade i fråga om binära optioner

2019-06-19

FFFS 2019:7: Finansinspektionens föreskrifter om produktingripande i fråga om kontrakt som avser prisskillnader (CFD-kontrakt)

2019-06-19

FFFS 2019:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

2019-05-22

FFFS 2019:5: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-05-22

FFFS 2019:4: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2019-05-22

FFFS 2019:3: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

2019-05-22

FFFS 2019:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2019-05-22

FFFS 2019:1: Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

2019-05-22

FFFS 2018:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

2018-12-12

FFFS 2018:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

2018-12-12

FFFS 2018:22: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:8) om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

2018-12-12

FFFS 2018:21: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

2018-12-12

FFFS 2018:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-11-14

FFFS 2018:19: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2018-11-14

FFFS 2018:18: Finansinspektionens föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information

2018-11-14

FFFS 2018:16: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-09-19

FFFS 2018:15: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2018-08-18

FFFS 2018:14: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-08-18

FFFS 2018:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2018-08-18

FFFS 2018:12: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

2018-08-18

FFFS 2018:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter

2018-08-18

FFFS 2018:10: Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution

2018-08-18

FFFS 2018:9: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag

2018-08-18

FFFS 2018:8: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2018-08-18

FFFS 2018:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

2018-08-18

FFFS 2018:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

2018-08-18

FFFS 2018:5: Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse

2018-08-18

FFFS 2018:4: Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer

2018-08-18

FFFS 2018:3: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter

2018-08-18

FFFS 2018:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

2018-08-18

FFFS 2018:1: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

2018-08-18

FFFS 2017:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

2018-08-19

FFFS 2017:22: Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter

2018-08-18

FFFS 2017:20: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden

2018-08-18

FFFS 2017:19: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-08-18

FFFS 2017:17: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag

2018-08-18

FFFS 2017:16: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter

2018-08-18

FFFS 2017:15: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2018-08-18

FFFS 2017:14: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter

2018-08-18

FFFS 2017:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

2018-08-18