Författningar utgivna av Finansinspektionen

FFFS 2020:8: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser

2020-06-18

FFFS 2020:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2020-06-18

FFFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2020-05-20

FFFS 2020:5: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder

2020-05-20

FFFS 2020:4: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution

2020-04-27

FFFS 2020:3: Finansinspektionens allmänna råd om undantag från amorteringskrav på grund av särskilda skäl

2020-04-27

FFFS 2020:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

2020-03-17

FFFS 2020:1: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2020-02-20

FFFS 2019:28: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-01-08

FFFS 2019:27: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet

2020-01-08

FFFS 2019:26: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

2020-01-08

FFFS 2019:25: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

2020-01-08

FFFS 2019:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens

2020-01-08

FFFS 2019:23: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

2020-01-08

FFFS 2019:22: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag

2020-01-08

FFFS 2019:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

2020-01-08

FFFS 2019:19: Finansinspektionens föreskrifter om pensionsstiftelser

2020-01-08

FFFS 2019:18: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2020-01-08

FFFS 2019:17: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2020-01-08

FFFS 2019:16: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-06-20

FFFS 2019:15: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2019-06-20

FFFS 2019:14: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer

2019-06-20

FFFS 2019:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter

2019-06-20

FFFS 2019:12: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

2019-06-20

FFFS 2019:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

2019-06-20

FFFS 2019:10: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2019-06-19

FFFS 2019:9: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

2019-06-19

FFFS 2019:8: Finansinspektionens föreskrifter om produktingripade i fråga om binära optioner

2019-06-19

FFFS 2019:7: Finansinspektionens föreskrifter om produktingripande i fråga om kontrakt som avser prisskillnader (CFD-kontrakt)

2019-06-19

FFFS 2019:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

2019-05-22

FFFS 2019:5: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-05-22

FFFS 2019:4: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2019-05-22

FFFS 2019:3: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

2019-05-22

FFFS 2019:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2019-05-22

FFFS 2019:1: Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

2019-05-22

FFFS 2018:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

2018-12-12

FFFS 2018:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

2018-12-12

FFFS 2018:22: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:8) om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

2018-12-12

FFFS 2018:21: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

2018-12-12

FFFS 2018:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-11-14

FFFS 2018:19: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2018-11-14

FFFS 2018:18: Finansinspektionens föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information

2018-11-14

FFFS 2018:16: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-09-19

FFFS 2018:15: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2018-08-18

FFFS 2018:14: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-08-18

FFFS 2018:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2018-08-18

FFFS 2018:12: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

2018-08-18

FFFS 2018:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter

2018-08-18

FFFS 2018:10: Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution

2018-08-18

FFFS 2018:9: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag

2018-08-18

FFFS 2018:8: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2018-08-18

FFFS 2018:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

2018-08-18

FFFS 2018:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

2018-08-18

FFFS 2018:5: Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse

2018-08-18

FFFS 2018:4: Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer

2018-08-18

FFFS 2018:3: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter

2018-08-18

FFFS 2018:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

2018-08-18

FFFS 2018:1: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

2018-08-18

FFFS 2017:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

2018-08-19

FFFS 2017:22: Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter

2018-08-18

FFFS 2017:20: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden

2018-08-18

FFFS 2017:19: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-08-18

FFFS 2017:17: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag

2018-08-18

FFFS 2017:16: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter

2018-08-18

FFFS 2017:15: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2018-08-18

FFFS 2017:14: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter

2018-08-18

FFFS 2017:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

2018-08-18

FFFS 2017:12: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

2018-08-18

FFFS 2017:11: Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018-08-18

FFFS 2017:10: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

2018-08-18

FFFS 2017:9: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

2018-08-18

FFFS 2017:8: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

2018-08-18

FFFS 2017:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-08-18

FFFS 2017:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2018-08-18

FFFS 2017:5: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2018-08-18

FFFS 2017:4: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling

2018-08-18

FFFS 2017:3: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

2018-08-18

FFFS 2017:2: Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse

2018-08-18

FFFS 2016:37: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2018-08-18

FFFS 2016:36: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2018-08-18

FFFS 2016:34: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:9) om investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter

2018-08-18

FFFS 2016:33: Finansinspektionens allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad

2018-08-18

FFFS 2016:32: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:1) om information om ränta på bostadskrediter

2018-08-18

FFFS 2016:31: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

2018-08-18

FFFS 2016:30: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018-08-18

FFFS 2016:29: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om verksamhet med bostadskrediter

2018-08-18

FFFS 2016:28: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2018-08-18

FFFS 2016:27: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-08-18

FFFS 2016:26: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2018-08-18

FFFS 2016:25: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning

2018-08-18

FFFS 2016:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

2018-08-18

FFFS 2016:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2018-08-18

FFFS 2016:21: Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i understödsföreningar, börser och clearingorganisationer

2018-08-18

FFFS 2016:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:6) om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner

2018-08-18

FFFS 2016:19: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2018-08-18

FFFS 2016:18: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

2018-08-18

FFFS 2016:17: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer

2018-08-18

FFFS 2016:15: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

2018-08-18

FFFS 2016:14: Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik

2018-08-18

FFFS 2016:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag

2018-08-18

FFFS 2016:12: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens

2018-08-18

FFFS 2016:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2018-08-18

FFFS 2016:9: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

2018-08-18

FFFS 2016:8: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

2018-08-18

FFFS 2016:6: Finansinspektionens föreskrifter om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner

2018-08-18

FFFS 2016:5: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:21) om övergångsreglering för försäkringsrörelse

2018-08-18

FFFS 2016:4: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

2018-08-18

FFFS 2016:3: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2018-08-18

FFFS 2016:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2018-08-18

FFFS 2016:1: Finansinspektionens föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

2018-08-18

FFFS 2015:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv

2018-08-18

FFFS 2015:22: Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

2018-08-18

FFFS 2015:21: Finansinspektionens föreskrifter om övergångsreglering för försäkringsrörelse

2018-08-18

FFFS 2015:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-08-18

FFFS 2015:19: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv

2018-08-18

FFFS 2015:18: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

2018-08-18

FFFS 2015:17: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

2018-08-18

FFFS 2015:16: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

2018-08-18

FFFS 2015:13: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

2018-08-18

FFFS 2015:12: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag

2018-08-18

FFFS 2015:11: Finansinspektionens föreskrifter om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för pensionsstiftelser

2018-08-18

FFFS 2015:10: Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsgivare från tredje land som driver verksamhet i Sverige

2018-08-18

FFFS 2015:9: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretag som har beviljats undantag beroende på storlek

2018-08-18

FFFS 2015:8: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse

2018-08-18

FFFS 2015:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018-08-18

FFFS 2015:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018-08-18

FFFS 2015:5: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

2018-08-18

FFFS 2015:4: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-08-18

FFFS 2015:3: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

2018-08-18

FFFS 2015:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

2018-08-18

FFFS 2015:1: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information om ränta på bostadskrediter

2018-08-18

FFFS 2014:37: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2018-08-18

FFFS 2014:34: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:48) om eurokurs på försäkringsområdet

2018-08-18

FFFS 2014:33: Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

2018-08-18

FFFS 2014:32: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

2018-08-18

FFFS 2014:31: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

2018-08-18

FFFS 2014:30: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

2018-08-18

FFFS 2014:29: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-08-18

FFFS 2014:28: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2018-08-18

FFFS 2014:27: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden

2018-08-18

FFFS 2014:26: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

2018-08-18

FFFS 2014:25: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-08-18

FFFS 2014:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

2018-08-18

FFFS 2014:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

2018-08-18

FFFS 2014:22: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning

2018-08-18

FFFS 2014:21: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-08-18

FFFS 2014:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

2018-08-18

FFFS 2014:19: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

2018-08-18

FFFS 2014:18: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-08-18

FFFS 2014:17: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2018-08-18

FFFS 2014:15: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:4) om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet

2018-08-18

FFFS 2014:14: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

2018-08-18

FFFS 2014:13: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av internt bedömt kapitalbehov

2018-08-18

FFFS 2014:12: Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar

2018-08-18

FFFS 2014:11: Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

2018-08-18

FFFS 2014:10: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

2018-08-18

FFFS 2014:9: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018-08-18

FFFS 2014:8: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

2018-08-18

FFFS 2014:5: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

2018-08-18

FFFS 2014:4: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker

2018-08-18

FFFS 2014:3: om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

2018-08-18

FFFS 2014:1: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

2018-08-18

FFFS 2013:26: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:48) om eurokurs på försäkringsområdet

2018-08-18

FFFS 2013:25: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018-08-18

FFFS 2013:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-08-18

FFFS 2013:22: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

2018-08-18

FFFS 2013:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

2018-08-18