Författningar utgivna av Läkemedelsverket

LVFS 2015:8: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel1

2018-08-18

LVFS 2015:6: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel1

2018-08-18

LVFS 2015:5: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek1

2018-08-18

LVFS 2015:4: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2018-08-18

LVFS 2015:3: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel1

2018-08-18

LVFS 2015:2: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

2018-08-18

LVFS 2014:17: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2018-08-18

LVFS 2014:15: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

2018-08-18

LVFS 2014:11: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2018-08-18

LVFS 2014:9: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2018-08-18

LVFS 2014:8: Läkemedelsverkets föreskrifter om partihandel med läkemedel

2018-08-18

LVFS 2014:7: Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem

2018-08-18

LVFS 2014:4: Läkemedelsverkets föreskrifter om beredning av radioaktiva läkemedel

2018-08-18

LVFS 2014:2: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2018-08-18

LVFS 2014:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

2018-08-18

LVFS 2013:21: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

2018-08-18

LVFS 2013:18: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2018-08-18

LVFS 2013:15: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2018-08-18

LVFS 2013:14: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

2018-08-18

LVFS 2013:13: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2018-08-18

LVFS 2013:11: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter

2018-08-18

LVFS 2013:10: Läkemedelsverkets föreskrifter om kosmetiska produkter

2018-08-18

LVFS 2013:7: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

2018-08-18

LVFS 2013:6: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel m.m.

2018-08-18

LVFS 2013:5: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel

2018-08-18

LVFS 2013:4: Läkemedelsverkets föreskrifter om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel

2018-08-18

LVFS 2013:3: Läkemedelsverkets föreskrifter om förmedling av humanläkemedel

2018-08-18

LVFS 2013:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2018-08-18

LVFS 2012:25: Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger

2018-08-18

LVFS 2012:23: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2018-08-18

LVFS 2012:22: Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med sprutor och kanyler

2018-08-18

LVFS 2012:21: Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)

2018-08-18

LVFS 2012:19: Läkemedelsverkets föreskrifter om parallellimporterade läkemedel

2018-08-18

LVFS 2012:17: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel

2018-08-18

LVFS 2012:16: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk

2018-08-18

LVFS 2012:15: Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur

2018-08-18

LVFS 2012:14: Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel

2018-08-18

LVFS 2012:13: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.

2018-08-18

LVFS 2012:10: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek

2018-08-18

LVFS 2012:9: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

2018-08-18

LVFS 2012:8: Läkemedelsverkets föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörjning

2018-08-18

LVFS 2012:7: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik

2018-08-18

LVFS 2012:6: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2018-08-18

LVFS 2012:3: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2018-08-18

LVFS 2012:2: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika

2018-08-18

LVFS 2012:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

2018-08-18

LVFS 2011:19: Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor

2018-08-18

LVFS 2011:15: Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor

2018-08-18

LVFS 2011:13: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter

2018-08-18

LVFS 2011:12: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik

2018-08-18

LVFS 2011:11: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation

2018-08-18

LVFS 2011:10: Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika

2018-08-18

LVFS 2011:9: Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika

2018-08-18

LVFS 2011:4: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning

2018-08-18

LVFS 2011:3: Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:3) om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget

2018-08-18

LVFS 2010:28: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol

2018-08-18

LVFS 2010:27: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

2018-08-18

LVFS 2010:21: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk

2018-08-18

LVFS 2010:20: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.

2018-08-18

LVFS 2010:18: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel

2018-08-18

LVFS 2010:13: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel

2018-08-18

LVFS 2010:12: Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd för tillverkning på extemporeapotek

2018-08-18

LVFS 2010:11: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

2018-08-18

LVFS 2010:9: Läkemedelsverkets föreskrifter om maskinell dosverksamhet

2018-08-18

LVFS 2010:8: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning

2018-08-18

LVFS 2010:6: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

2018-08-18

LVFS 2010:4: Läkemedelsverkets föreskrifter om tillverkning av extemporeläkemedel

2018-08-18

LVFS 2010:2: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet

2018-08-18

LVFS 2009:25: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

2018-08-18

LVFS 2009:23: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel

2018-08-18

LVFS 2009:21: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

2018-08-18

LVFS 2009:20: Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel

2018-08-18

LVFS 2009:19: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation

2018-08-18

LVFS 2009:18: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter

2018-08-18

LVFS 2009:16: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning

2018-08-18

LVFS 2009:10: Läkemedelsverkets föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek

2018-08-18

LVFS 2009:9: Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

2018-08-18

LVFS 2009:8: Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

2018-08-18

LVFS 2009:7: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

2018-08-18

LVFS 2009:6: Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel

2018-08-18

LVFS 2009:5: Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)

2018-08-18

LVFS 2008:12: Läkemedelsverkets föreskrifter om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning

2018-08-18

LVFS 2008:1: Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)

2018-08-18

LVFS 2007:8: Läkemedelsverkets föreskrifter om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort

2018-08-18

LVFS 2007:7: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.

2018-08-18

LVFS 2007:5: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk

2018-08-18

LVFS 2007:3: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter

2018-08-18

LVFS 2007:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation

2018-08-18

LVFS 2006:11: Läkemedelsverkets föreskrifter om godkännande av läkemedel för försäljning m.m

2018-08-18

LVFS 2006:10: Läkemedelsverkets föreskrifter om veterinärers införsel av läkemedel till djur

2018-08-18

LVFS 2006:8: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel

2018-08-18

LVFS 2006:7: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel

2018-08-18

LVFS 2006:3: Läkemedelsverkets föreskrifter om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk

2018-08-18

LVFS 2005:11: Läkemedelsverkets föreskrifter om märkning och bipacksedlar för läkemedel

2018-08-18

LVFS 2004:19: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel

2018-08-18

LVFS 2004:16: Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om godkännande av medicinska gaser för försäljning

2018-08-18

LVFS 2004:11: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter

2018-08-18

LVFS 2004:10: Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer

2018-08-18

LVFS 2004:7: Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel

2018-08-18

LVFS 2004:6: Läkemedelsverkets föreskrifter om god tillverkningssed för läkemedel

2018-08-18

LVFS 2003:11: Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter

2018-08-18

LVFS 2003:7: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning

2018-08-18

LVFS 2002:5: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

2018-08-18

LVFS 2001:7: Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik

2018-08-18

LVFS 2001:5: Läkemedelsverkets föreskrifter om aktiva medicintekniska produkter för implantation

2018-08-18

LVFS 2001:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

2018-08-18

LVFS 2000:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning

2018-08-18

LVFS 1999:9: Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol

2018-08-18

LVFS 1999:7: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

2018-08-18

LVFS 1997:13: Läkemedelsverkets föreskrifter om förskrivning av vissa livsmedel

2018-08-18