Författningar utgivna av Statens jordbruksverk

SJVFS 2019:37: jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster hos bin.

2019-06-01

SJVFS 2019:34: jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster hos bin.

2019-05-17

SJVFS 2019:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning

2019-03-30

SJVFS 2019:31: Statens jordbruksverks föreskrifter om avelsarbete

2019-03-30

SJVFS 2019:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn

2019-03-30

SJVFS 2019:29: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:28: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt

2019-03-30

SJVFS 2019:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur

2019-03-30

SJVFS 2019:26: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur

2019-03-30

SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

2019-03-30

SJVFS 2019:24: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:23: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:22: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om gethållning inom lantbruket m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:21: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:20: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om djur i undervisning

2019-03-30

SJVFS 2019:18: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:17: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhållning

2019-03-30

SJVFS 2019:16: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur

2019-03-30

SJVFS 2019:15: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby

2019-03-30

SJVFS 2019:14: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll

2019-03-30

SJVFS 2019:13: Staten jordbruksverks föreskrifter om godkännande

2019-03-30

SJVFS 2019:12: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förprövning

2019-03-30

SJVFS 2019:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av djur vid film-, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten

2019-03-30

SJVFS 2019:10: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter i vissa djurskyddsärenden

2019-03-30

SJVFS 2019:9: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur

2019-03-30

SJVFS 2019:8: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur

2019-03-30

SJVFS 2019:7: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur

2019-03-30

SJVFS 2019:6: Statens jordbruksverks föreskrifter om odling av fisk

2019-03-30

SJVFS 2019:5: Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av strutsfåglar

2019-03-30

SJVFS 2019:4: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur

2019-03-30

SJVFS 2018:45: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde

2018-12-28

SJVFS 2018:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av hästdjur

2018-12-20

SJVFS 2018:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge

2018-12-20

SJVFS 2018:36: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:22) om ansökan om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt

2018-11-27

SJVFS 2018:33: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder

2018-10-23

SJVFS 2018:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, får och getter som används till avel

2018-10-11

SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur

2018-10-17

SJVFS 2018:23: Statens jordbruksverks föreskrifter om rapportering av marknadspriser för vissa kategorier slaktkroppar och levande djur

2018-10-03

SJVFS 2018:7: och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin. Områden smittade med amerikansk yngelröta Län

2018-08-18